Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 貫

《貫》

Library Resources
1 貫:
貫:事也,穿也,累也,行也,又姓漢有趙相貫髙。古玩切,二十八。

2 貫:
矔:張目。

3 貫:
祼:祭名。《說文》曰:灌祭也。

4 貫:
館:館舎也,周禮五十里有市市有館館有積以待朝聘之客俗作舘。

5 貫:
瓘:玉𦫵。《左傳》云:瓘斚玉瓉杜預云瓘珪也,鑵。

6 貫:
鑵:

7 貫:
𤼐:病也。

8 貫:
痯:上同。

9 貫:
灌:水名在廬江又聚也,澆也,漬也,又姓漢有灌嬰。

10 貫:
雚:雚雀鳥。

11 貫:
鸛:上同。

12 貫:
樌:木叢生也。

13 貫:
鏆:臂鐶。

14 貫:
㷄:楚人云火。

15 貫:
懽:憂無吿也。

16 貫:
錧:車軸頭鐵一曰江南人呼犂刃。

17 貫:
爟:烽火。《說文》曰:取火於日官名舉火曰爟。《周禮》云:司爟掌行火之政令。

18 貫:
遦:行也。

19 貫:
冠:冠束。《白虎通》云:男子幼娶必冠女子幼嫁必笄又姓列仙傳有仙人冠先。又音官。

20 貫:
觀:樓觀。《釋名》云:觀者於上觀望也。《說文》曰:諦視也。《爾雅》云:觀謂之闕亦姓左傳楚有觀起。又音官。

21 貫:
涫:沸也。

22 貫:
悹:憂也。

23 貫:
悺:上同。

24 貫:
盥:《說文》曰:澡手也,从臼水臨皿也,春秋傳曰奉匜沃盥。

25 貫:
棺:殮屍。又音官。

26 貫:
毌:穿也。

27 貫:
婠:好皃。

28 貫:
䘾:袴別名。

URN: ctp:n308461