Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《九疑山》

Library Resources
1 九疑山:
《山海經》曰:九疑山,舜所葬為永陵,在長沙零陵界。秦始皇三十七年十一月,行至雲夢,望祀虞舜于九疑山。

2 九疑山:
《漢書》曰:武帝元封五年,南巡狩至于盛唐,望祀虞舜于九疑山。

3 九疑山:
《山海經》曰:南方蒼梧之丘,蒼梧之淵,其中有九疑山,舜之所葬,在長沙零陵界。

4 九疑山:
《湘中記》曰:九疑山在營道縣,九山相似,行者疑惑,因名九疑。

5 九疑山:
盛弘之《荊州記》曰:九疑山盤基數郡之界,連峰接岫,競遠爭高,含霞卷霧,分天隔日。

6 九疑山:
《郡國志》曰:九疑山有九峰:一曰丹朱峰;二曰石城峰;三曰樓溪峰,形如樓;四曰娥皇峰,峰下有舜池,池傍春月百鳥生卵,人取之則迷路,致本處可得還;五曰舜源峰,此峰最高,上多紫蘭;六曰女英峰,舜墓於此峰下;七曰簫韶峰,峰下即象耕鳥耘之處;八曰紀峰,馬明生遇安期生授金液神丹之處;九曰紀林峰。周義山,字秀通,開石函得李山經,讀之得仙也。有九水,七則流歸嶺北,二則翻注廣南。

7 九疑山:
《淮南子》曰:九疑之南,陸事寡而水事多。

8 九疑山:
王歆之《神境記》曰:九疑,是舜之葬處也。有青澗,中有黃色黃蓮花,芳氣竟谷。此山之表,復有一峰,望之乃似人形,映出云端如玉積,高于諸山,頂有飛泉如帶。舜廟在山之陽。

URN: ctp:n364835