Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《津》

Library Resources
1 津:
《論語》曰:長沮、桀溺耦而耕,孔子過之,使子路問津焉。長沮曰:「夫執輿者為誰?」子路曰:「為孔丘。」曰:「是魯孔丘與?」曰:「是也。」曰:「是知津矣。」言數周流,自知津處。

2 津:
《晉書》曰:雷煥卒,子華為州從事,持劍行經延平津,忽於腰間躍出墮水,使人投水取之,不見劍,但見兩龍,各長數丈,蟠縈有文章,投者懼而返。須臾,光彩照水,波浪驚沸。

3 津:
崔鴻《十六國春秋》曰:石虎起河橋於靈昌津,采石為中濟,石無大小輒隨流,用功五百餘萬而終不成。虎遣散騎侍郎崔收沉璧中流告神,已,地震水流莫不傾壞,壓死者百餘人。虎甚怒,乃斬工匠,止作而還。
又曰:慕容德正月渡黎陽津,流澌冰合,鄴令韓軌言於德曰:「光武渡滹沱,澌冰自合;大王濟河,天橋自成。靈命所扶,征兆已見。」德大悅,改黎陽津為天橋津。

4 津:
《郡國志》曰:陜州平陸縣小平津,張讓劫獻帝處。南岸有勾陳壘,武王伐紂,八百諸侯會處。
又曰:杜預造河橋於富平,即此也。
又曰:曹州離狐縣有延津,澹臺子羽投璧斷蛟處。

5 津:
酈善長注《水經》曰:舊東郡白馬縣神馬亭,有神馬寺,去白馬津可二十許里,東南去白馬縣故城可五十里。《開山圖》所謂白馬山也,山上常有白馬群行,悲鳴則河決,馳走則山崩。
又曰:呂望,東海人也,老而無遇,以釣干周。呂望行年五十,賣食棘津,七十則屠牛朝歌,行年九十,身為帝師。
又曰:弘農郡有竇津,說者咸云,漢武微行相谷遇辱,感竇其妻深識,既反,厚賚賞焉,賜以河津,令其鬻渡。今竇津是也。
又曰:云中、定襄之間有津,曰君子濟。昔漢桓帝十三年,西幸榆中,東行代地,洛陽大賈赍金貨隨帝後行,夜迷失道,往投津長,津長送之渡河,賈人卒死,津長埋之。其子尋求父喪,發冢舉尸,資費一無所損,其子悉以金與之,津長不受。事聞於帝,帝曰:「君子也」。即名其津為君子濟。
又曰:河水東北為長壽津。

6 津:
《述征記》曰:涼城至河壽津六十里,河之故瀆在焉。

7 津:
《異苑》曰:石勒元初十一年,伐劉曜於洛陽,從大河南濟,時凍將合,軍至而冰自泮,舟楫無閡,遂生擒曜,謂是神靈之助,改名靈昌津。

8 津:
《吳越春秋》曰:勾踐入吳,吳王遣之,越王伏不敢起,吳王遂引上車,范蠡為執御,至三津之上,仰天長嘆,淚下沾襟,曰:「嗟乎!孤厄也,不意復生渡此津!」

URN: ctp:n367402