Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《武皇帝》

Library Resources
1 武皇帝:
《后周书》曰:高祖武皇帝,讳邕,字祢罗突,太祖第四子也。母曰叱奴太后,大统九年,生于同州,有神光照室。幼而孝敬,聪敏有器质。太祖异之,曰:“成吾志者,必此儿也。”年十二,封辅城郡公。孝闵帝践祚,拜大将军,出镇同州。世祖即位,迁柱国,授蒲州诸军事、蒲州刺史。武成元年,入为大司空、治御正,进封鲁国公,领宗师。甚为世宗所亲爱,朝廷大事,多共参议。性沉深有远识,非因顾问,终不辄言。世宗每叹曰:“夫人不言,言必有中。”武成二年,世宗崩,遗诏传位于帝,帝固让,百官劝进,乃从之。壬寅,即皇帝位,大赦天下。保定元年春正月,戊寅,诏曰:“寒暑亟周,奄及徂岁,改元命始,国之典章,朕承宝图,宜遵故实。可改武成三年为保定元年。嘉号既新,惠泽宜溥,文武百官,各增四级。”以大冢宰、晋国公护为都督中外诸军事。四年十月,诏大将军、大冢宰、晋国公护率军伐齐,帝于太庙庭授以斧钺。于是护总大军出潼关,大将军权景宣率山南诸军出豫州,少师杨标出轵关。天和元年正月,大赦改元。五月甲午,诏曰:“道德交丧,礼义嗣兴。褒四始于一言,美三千于为敬。是以在上不骄,处满不溢,富贵所以长守,邦国于焉久安。故能承天静地,和民敬鬼,明并日月,道合四时。朕虽愚昧,有志前古。甲子乙卯,礼云不乐。苌弘表昆吾之稔,杜蒉苦怪切。有杨觯之文。自世道丧乱,礼义紊毁,此典茫然,已坠于地。昔周王受命,请闻颛顼。庙有戒盈之器,室为复礼之铭。矧伊未学,而能忘此。宜依是日,省事停乐。庶知为君之难,为臣不易。贻之后昆,殷鉴斯在。”四年春正月辛卯朔,废朝,以齐武成薨故也。遣司会、河阳公李纶等会葬于齐,仍吊赙焉。建德元年三月癸卯朔,日有食之。齐遣使来聘。丙辰,诛大冢宰晋国公护、其子柱国谭国公会、会弟大将军莒国公至、崇业公静,并柱国侯伏侯龙恩、龙恩弟大将军万寿、大将军刘勇等。大赦,改元。罢中外府。二年秋七月己巳,祠太庙。自春末不雨,至于是月。壬辰,集百寮于文德殿,帝责躬罪己,问以治政得失。五年十月乙酉,帝总戎东伐。以越王盛为右一军总管,杞国公亮为右二军总管,隋国公杨坚为右三军总管,谯王俭为左一军总管,大将军窦恭为左二军总管,广化公丘崇为左三军总管,齐王宪、陈王纯为前军。六年春正月,尉迟勒擒齐王及其太子恒于青州。四月乙巳,至自东伐。列齐主于前,其王公等并从,车舆旗帜及器物以次陈于其后。大驾布六军,备凯乐,献俘于太庙。京邑观者皆称万岁。戊申,封齐王为温国公。宣政元年三月,于蒲州置宫。废同州及长春宫。甲戌,初服常冠,以皂纱为之,加簪而不施缨道,其制若今之折角巾也。上大将军、郯国公王轨破陈师于吕梁,擒其将吴明彻等,俘斩三万馀人。五月己丑,帝总戎北伐。遣柱国平原公姬愿、东平公宇文绅举等率军五道俱入。发关中公私马驴,悉从军。癸巳,帝不豫,止于云阳宫。丙申,诏停诸军事。六月丁酉,帝疾甚,还京。其夜,崩于乘舆。时年三十六。谥曰武皇帝,庙称高祖。葬孝陵。

URN: ctp:n368776