Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《憂上》

Library Resources
1 憂上:
《說文》曰:憂,愁也。

2 憂上:
《易》曰:作《易》者,其有憂患乎?
又曰:當其憂悔吝之時,纖介不可慢也。

3 憂上:
《毛詩》曰:踧踧周道,鞠為茂草。我心憂傷,惄焉如梼。假寐永嘆,惟憂用老。
又曰:知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。
又曰:未見君子,我心則憂。

4 憂上:
《左傳》曰:有喜而憂,如有憂而喜乎?
又曰:吳公子札來聘,請觀周樂,為之歌《邶》《鄘》《衛》,曰:「美哉!淵乎,憂而不困。」

5 憂上:
《史記》曰:秦昭王臨朝嘆息,應侯進曰:「臣聞主憂臣辱,主辱臣死。今大王中朝而憂,臣敢請其罪。」昭王曰:「吾聞楚之鐵劍利則士勇,倡優拙則思慮遠矣。以遠思慮而御勇士,恐楚之圖秦也。今武安君死,鄭安平叛,內無良將,外多敵國,吾是以憂。」
又曰:懷王使屈原造為憲令,草稿未定。上官大夫見而欲奪之,不與。因讒之曰:「王使平為令,眾莫不知,每一令出,平伐其功。」王怒而疏平。平疾讒諂蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故憂愁幽思而作《離騷》。

6 憂上:
《蜀志》曰:曹公征孫權,呼先主自救。先主遣使告劉璋曰:「曹公征吳,吳憂危急。孫氏與孤本為唇齒。
又曰:進在青泥與關羽相距,今不往救,進必克轉侵州界,其憂有甚於魯。魯自守之,賊不足慮。「

7 憂上:
沈約《宋書》曰:武帝起,桓玄聞便憂懼無復計。或曰:「劉裕等眾力甚弱,豈能有成,陛下何慮之甚。」玄曰:「劉裕自足為一世之雄;劉毅家無擔石之儲,樗蒲一擲百萬;何無忌,劉牢之之甥,酷似其舅。共舉大事,何謂無成。」

8 憂上:
《吳越春秋》曰:越王欲復怨於吳,冬寒則抱冰,夏熱則握火,憂苦其志,懸膽於戶,出入嘗之,不絕於口。

9 憂上:
《華陽國志》曰:蜀中傅相告曰:「井中有人。」學士靳普言:「客星入東井,益州之分,憂刺客入耳。」

10 憂上:
《山海經》曰:牛首山有草,名曰鬼目,其葉如菜而莖赤,其秀如禾,服之不憂。
又曰:霍山有獸如貍而白尾有鬛,名曰朏朏,可以亡憂。
又曰:茈湖之水,其中多鯈音稠。魚,其狀如雞而赤毛白尾,六足四首,其音如鵲,食之亡憂。

11 憂上:
又《莊子》曰:顏淵東之齊,孔子有憂色。子貢下席問曰:「小子回東之齊,夫子有憂色,何耶?」孔子曰:「善哉,汝問!昔管子有言,丘甚善之,曰褚小者不可以懷大,綆短者不可以汲深是為命有所成而形有所適,不可損益也。吾恐回與齊侯言堯、舜、黃帝之道,而重以燧人、神農之言。彼將內求於己而不得,則惑也。」

12 憂上:
《列子》曰:孔子謂顏回:「汝徒知樂天知命之無憂,未知樂天知命之有憂之大也。吾始知詩書禮樂,無救於治亂,而未知所以革之方。此樂天知命者之所憂也。」

13 憂上:
《孟子》曰:憂以天下。

URN: ctp:n385550