Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《哀公》

Library Resources
1 哀公:
元年,吴王夫差败越于夫椒,遂入越,越子以甲楯五千保于会稽上会稽山,使大夫种因吴太宰嚭以行成,吴子将许之。伍员曰:不可,臣闻之,树德莫如滋,去疾莫如尽,勾践能亲而务施,施不失人所加惠赐,皆得其人,亲不弃劳推亲爱之诚,则不遗小劳,与我同壤,而世为仇雠,于是乎克而弗取,将又存之,违天长寇雠,后虽悔之,不可食已食,消也。已,止也。弗听。退而告人曰:二十年之外,吴其为沼乎谓吴宫室废坏,当为污池,二十二年,越入吴,越及吴平。

2 哀公:
吴之入楚在定四年,使召陈怀公,怀公朝国人而问焉。曰:欲与楚者右,欲与吴者左,陈人从田,无田从党无田者从党而立,逢猾当公而进不左不右。曰:臣闻国之兴也以福,其亡也以祸,今吴未有福,楚未有祸,楚未可弃,吴未可从也。公曰:国胜君亡,非祸而何楚为吴所胜也。对曰:国之有是多矣。何必不复,小国犹复,况大国乎。臣闻国之兴也。视民如伤,是其福也如伤,恐惊动,其亡也。以民为土芥,是其祸也芥,草也。楚虽无德,亦不艾杀其民,吴日敝于兵,暴骨如莽,而未见德焉。祸之适吴,其何日之有言今至也。陈侯从之,及夫差克越,乃修旧怨言吴不修德而修怨,所以亡,吴师在陈,楚大夫皆惧。曰:阖庐惟能用其民,以败我于柏举,今闻其嗣又甚焉。将若之何。子西曰:二三子恤不相睦,无患吴矣。昔阖庐食不二味,居不重席,室不崇坛平地作室,不起坛,器不彤镂彤,丹也。镂,刻也。宫室不观,观台榭也。舟车不饰,衣服财用,择不取费,选取坚厚,不尚细靡,在国,天有灾疠,亲巡孤寡,而供其乏困,在军,熟食者分,而后敢食分,犹遍,其所尝者,卒乘与焉所尝甘珍非常食,勤恤其民,而与之劳逸,是以民不疲劳,死知不旷知身死不见旷弃,吾先大夫子常易之,所以败我,易犹反,今闻夫差次有台榭陂池焉。宿有妃嫱嫔御焉妃嫱,贵者,嫔御,贱者,皆内官也。一日之行,所欲必成,玩好必从,珍异是聚,观乐是务,视民如雠,而用之日新,夫先自败也已,安能败我。

3 哀公:
六年,楚有云如衆赤鸟,夹日而飞,三日,楚子使问诸周太史。周太史曰:其当王身乎日为人君,妖气守之,故为当王身,若禜之,可移于令尹,司马,禜禳祭。王曰:除腹心之疾,而置诸股肱,何益,不谷不有大过,天其夭诸,有罪受罚,又焉移之,遂不禜。孔子曰:楚昭王知大道矣。其不失国也。宜哉。

4 哀公:
十一年,吴子将伐齐,越子率其衆以朝焉。王及列士,皆有馈赂,吴人皆喜,唯子胥惧。曰:是豢吴也夫豢,养也。若人养牺牲,非爱之,将杀之。谏曰:越在,我心腹之疾也。壤地同,而有欲于我欲得吴也。得志于齐,犹获石田也。无所用之石田不可耕,越不为沼,吴其泯矣。使医除病。而曰:必遗类焉者,未之有也。弗听,使于齐,属其子于鲍氏,为王孙氏欲以避吴祸,反役,王闻之,使赐之属镂以死,属镂剑名,将死。曰:树吾墓檟,檟可材也。吴其亡乎。三年,其始弱矣。盈必毁,天之道也越人朝之,伐齐胜之,盈之极

5 哀公:
季孙欲以田赋丘赋之法,因其田财,通出马一匹,牛三头,今欲别其田及家财各为一赋,故言田赋,使冉有访诸仲尼,仲尼不对不公荅。而私于冉有曰:君子之行也。行政事。度于礼,施取其厚,事举其中,敛从其薄,如是,则丘亦足矣丘,十六井,若不度于礼,而贪冒无厌,则虽以田赋,将又不足,且子季孙若欲行而法,则周公之典在,若欲苟而行之,又何访焉。

6 哀公:
十四年,小邾射以句绎来奔。曰:使季路要我,吾无盟矣子路信诚,故欲得与相要誓而不须盟也。使子路,子路辞。季康子使冉有谓之曰:千乘之国,不信其盟,而信子之言,子何辱焉。对曰:鲁有事于小邾,不敢问故,死其城下可也。彼不臣而济其言,是义之也。由弗能,济成也

7 哀公:
二十四年,公子荆之母嬖,荆哀公庶子,将以为夫人,使宗人舋夏献其礼宗人,礼官。对曰:无之。公怒曰:汝为宗司,立夫人,国之大礼也。何故无之。对曰:周公及武公娶于薛武公敖也。孝,惠娶于商孝公称惠公弗皇也。商,宋,自桓以下娶于齐桓公始娶文姜,此礼也则有,若以妾为夫人,则固无其礼也。公卒立之,而以荆为太子,国人始恶之恶公也

URN: ctp:n416397