Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《明法解》

Library Resources
1 明法解:
明主者,審於法禁而不可犯也。察於分職而不可亂也。故羣臣不敢行其私,貴臣不得蔽賤,近者不得塞遠,孤寡老弱,不失其職,此之謂治國。故曰:所謂治國者,主道明也。

2 明法解:
法度者,主之所以制天下而禁奸邪也。私意者,所以生亂長奸而害公正也。故法度行則國治,私意行則國亂,明主雖心之所愛而無功者弗賞也。雖心之所憎而無罪者弗罰也。案法式而驗得失,非法度不留意焉。故曰:先王之治國也。不淫意於法之外。

3 明法解:
明主之治國也。案賞罰賞罰作其當宜,行其正理,其當賞者,羣臣不得辭也。其當罰者,羣臣弗敢避也。夫賞功誅罪者,所以為天下致利除害也。草茅弗去,則害禾穀,盗賊弗誅,則傷良民,夫舍公法而行私惠,則是利奸邪而長暴亂也。行私惠而賞無功,則是使民偷幸而望於上也。行私惠而赦有罪,則是使民輕上而易為非也。夫舍公法,用私惠,明主弗為也。故曰:不為惠於法之內。

4 明法解:
權衡者,所以起輕重之數也。然而人弗事者,非心惡利也。權不能為之多少其數,而衡不能為之輕重其量也。人知事權衡之無益,故弗事也。故明主在上位,則官不得枉法,吏不得為私,民知事吏之無益,故貨財不行於吏,權衡平正而待物,故奸詐之人不得行其私。故曰:有權衡之稱者,不可欺以輕重也。

5 明法解:
尺寸尋丈者,所以得短長之情也。故以尺寸量短長,則萬舉而萬不失矣。是故尺寸之度,雖富貴衆强,不為益長,雖卑辱貧賤,弗為損短,公平而無所偏,故奸詐之人弗能誤也。故曰:有尋丈之數者,不可差以長短。

6 明法解:
凡所謂忠臣者,務明法術,日夜佐主明於度數之理以治天下者也。奸邪之臣,知法術明之必治也。治則奸臣困而法術之士顯,是故奸邪之所務事者,使法無明,主無寤,而己得所欲也。故方正之臣得用,則奸邪之臣困傷矣。是方正之與奸邪,不兩進之勢也。奸邪之在主之側者,不能勿惡之,惟惡之則必候主間而日夜危之,人主弗察而用其言,則忠臣無罪而困死,奸臣無功而富貴。故曰:忠臣死於非罪,而邪臣起於非功。

7 明法解:
富貴尊顯,久有天下,人主莫弗欲也。令行禁止,海內無敵,人主莫弗欲也。蔽欺侵陵,人主莫不惡也。失天下,滅宗廟,人主莫不惡也。忠臣之欲明法術,以致主之所欲,而除主之所惡者也。奸臣之擅主也。有以私危之,則忠臣無從進其公正之數矣。故曰:所死者非罪,所起者非功,然則為人臣者重私而輕公矣。

8 明法解:
明主之擇賢人也。言勇者試之以軍,言智者試之以官,試於軍而有功者則舉之,試於官而事治者則用之,故以戰攻之事定勇怯,以官職之治定愚智,故勇怯愚智之見也。如白黑之分,亂主則不然,聽言而不試,故妄言者得用,任人而不課,故不肖者不困,故明主以法案其言而求其實,以官任其身而課其功,專任法不自舉焉。故曰:先王之治國也。使法擇人,弗自舉也。

9 明法解:
凡所謂功者,安主上,利萬民者也。夫破軍殺將,戰勝攻取,使主無危亡之憂,而百姓無死虜之患,此軍士之所以為功者也。奉主法,治境內,使强不凌弱,衆不暴寡,萬民歡盡其力,而奉養其主,此吏之所以為功也。匡主之過,救主之失,明理義以導其主,主無邪僻之行,蔽欺之患,此臣之所以為功也。故明主之治也。明分職而課功勞,有功者賞,亂治者誅,誅賞之所加,各得其宜,而主不自與焉。故曰:使法量功,不自度也。

10 明法解:
明主之治也。審是非,察事情,以度量案之,合於法則行,不合於法則止,功充其言則賞,不充則誅,故言智能者,必有見功而後舉之,言惡敗者,必有見過而後廢之,如此,則士上通而莫之能妒,不肖者困廢而莫之能舉。故曰:能不可蔽,而敗不可飾也。

URN: ctp:n417938