Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《明法解》

Library Resources
1 明法解:
明主者,审于法禁而不可犯也。察于分职而不可乱也。故羣臣不敢行其私,贵臣不得蔽贱,近者不得塞远,孤寡老弱,不失其职,此之谓治国。故曰:所谓治国者,主道明也。

2 明法解:
法度者,主之所以制天下而禁奸邪也。私意者,所以生乱长奸而害公正也。故法度行则国治,私意行则国乱,明主虽心之所爱而无功者弗赏也。虽心之所憎而无罪者弗罚也。案法式而验得失,非法度不留意焉。故曰:先王之治国也。不淫意于法之外。

3 明法解:
明主之治国也。案赏罚赏罚作其当宜,行其正理,其当赏者,羣臣不得辞也。其当罚者,羣臣弗敢避也。夫赏功诛罪者,所以为天下致利除害也。草茅弗去,则害禾谷,盗贼弗诛,则伤良民,夫舍公法而行私惠,则是利奸邪而长暴乱也。行私惠而赏无功,则是使民偷幸而望于上也。行私惠而赦有罪,则是使民轻上而易为非也。夫舍公法,用私惠,明主弗为也。故曰:不为惠于法之内。

4 明法解:
权衡者,所以起轻重之数也。然而人弗事者,非心恶利也。权不能为之多少其数,而衡不能为之轻重其量也。人知事权衡之无益,故弗事也。故明主在上位,则官不得枉法,吏不得为私,民知事吏之无益,故货财不行于吏,权衡平正而待物,故奸诈之人不得行其私。故曰:有权衡之称者,不可欺以轻重也。

5 明法解:
尺寸寻丈者,所以得短长之情也。故以尺寸量短长,则万举而万不失矣。是故尺寸之度,虽富贵衆强,不为益长,虽卑辱贫贱,弗为损短,公平而无所偏,故奸诈之人弗能误也。故曰:有寻丈之数者,不可差以长短。

6 明法解:
凡所谓忠臣者,务明法术,日夜佐主明于度数之理以治天下者也。奸邪之臣,知法术明之必治也。治则奸臣困而法术之士显,是故奸邪之所务事者,使法无明,主无寤,而己得所欲也。故方正之臣得用,则奸邪之臣困伤矣。是方正之与奸邪,不两进之势也。奸邪之在主之侧者,不能勿恶之,惟恶之则必候主间而日夜危之,人主弗察而用其言,则忠臣无罪而困死,奸臣无功而富贵。故曰:忠臣死于非罪,而邪臣起于非功。

7 明法解:
富贵尊显,久有天下,人主莫弗欲也。令行禁止,海内无敌,人主莫弗欲也。蔽欺侵陵,人主莫不恶也。失天下,灭宗庙,人主莫不恶也。忠臣之欲明法术,以致主之所欲,而除主之所恶者也。奸臣之擅主也。有以私危之,则忠臣无从进其公正之数矣。故曰:所死者非罪,所起者非功,然则为人臣者重私而轻公矣。

8 明法解:
明主之择贤人也。言勇者试之以军,言智者试之以官,试于军而有功者则举之,试于官而事治者则用之,故以战攻之事定勇怯,以官职之治定愚智,故勇怯愚智之见也。如白黑之分,乱主则不然,听言而不试,故妄言者得用,任人而不课,故不肖者不困,故明主以法案其言而求其实,以官任其身而课其功,专任法不自举焉。故曰:先王之治国也。使法择人,弗自举也。

9 明法解:
凡所谓功者,安主上,利万民者也。夫破军杀将,战胜攻取,使主无危亡之忧,而百姓无死虏之患,此军士之所以为功者也。奉主法,治境内,使强不凌弱,衆不暴寡,万民欢尽其力,而奉养其主,此吏之所以为功也。匡主之过,救主之失,明理义以导其主,主无邪僻之行,蔽欺之患,此臣之所以为功也。故明主之治也。明分职而课功劳,有功者赏,乱治者诛,诛赏之所加,各得其宜,而主不自与焉。故曰:使法量功,不自度也。

10 明法解:
明主之治也。审是非,察事情,以度量案之,合于法则行,不合于法则止,功充其言则赏,不充则诛,故言智能者,必有见功而后举之,言恶败者,必有见过而后废之,如此,则士上通而莫之能妒,不肖者困废而莫之能举。故曰:能不可蔽,而败不可饰也。

URN: ctp:n417938