Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《兵令》

Library Resources
1 兵令:
兵者、凶器也。战者、逆德也。争者、事之末也。王者所以伐暴乱而定仁义也。战国所以立威侵敌也。弱国所以不能废。

2 兵令:
兵者,以武为植,以文为种,以武为表,以文为里,以武为外,以文为内,能审此二者,知所以胜败矣。武者所以凌敌分死生也。文者所以视利害,观安危,武者所以犯敌也。文者所以守之也。兵用文武也。如响之应声也。如影之随身也。

3 兵令:
将有威则生,无威则死,有威则胜,无威则败,卒有将则斗,无将则北,有将则死,无将则辱,威者赏罚之谓也。卒畏将畏将之将下旧无甚字,补之甚于敌者战胜,卒畏敌甚于将者战北,夫战而知所以胜败者,固称将于敌也。敌之与将也。犹权衡也。将之于卒也。非有父母之恻,血肤之属,六亲之私,然而见敌走之如归,前虽有千仞之溪,不测之渊,见入汤火如蹈者,前见全明之赏,后见必死之刑也。将之能制士卒,其在军营之内,行阵之间,明庆赏,严刑罚,陈斧钺,饰章旗,有功必赏,犯令必死,及至两敌相至,行阵薄近,将提枹而鼓之,存亡生死,存枹之端矣。虽有天下善兵者,不能图大鼓之后矣。

URN: ctp:n418343