Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Back Forward
Confucianism -> Xin Xu -> 善謀 -> 12 - Parallel passages

谿使使

[More information]
 • 且王攻楚,將惡出兵 Show parallel passages

  新序·善謀》:且王攻楚,將惡出兵?王將藉路於仇讎之韓、魏乎?出兵之日,而王憂其不反也,是王以兵資於仇讎之韓、魏也。王若不藉路於仇讎之韓、魏,必攻隨水右壤,隨水右壤,此皆廣川大水,山林谿谷,不食之地也。王雖有之,不為得地,是王有毀楚之名,而無得地之實也。且王攻楚之日,四國必悉起兵以應王,秦之兵構而不離,韓、魏氏將出兵而攻留、方、與銍、胡陵、碭、蕭、相,故宋必盡。齊人南面,泗北必舉,此皆平原四達膏腴之地也,而使獨攻。王破楚以肥韓、魏於中國而勁齊。韓、魏之彊,足以校於秦,齊南以泗水為境,東負海,北倚河而無後患。天下之國,莫強於齊、魏,齊、魏得地保利而詳事下吏,一年之後,為帝未能,其於禁王之為帝有餘矣。夫以王壤土之博,人徒之眾,兵革之彊,一舉事而樹怨於楚,出令韓、魏歸帝重於齊,是王失計也。臣為主慮,莫若善楚,秦、楚合為一而以臨韓,韓必拱手,王施之以東山之險,帶以曲河之利,韓必為關內之侯,若是而王以十萬伐鄭,梁氏寒心,許鄢陵、嬰城,而上蔡、召陵不往來也,如此而魏亦關內侯矣。王一善楚而關內兩萬乘之主,注入地於齊,齊右壤可拱手而取也。王之地一極兩海,要約天下,是燕、趙無齊、楚;齊、楚無燕、趙,然後危動燕、趙,直搖齊、楚,此四國者,不待痛而服也。 Show in context
  戰國策·頃襄王二十年》:是王攻楚之日,則惡出兵?王將藉路於仇讎之韓、魏乎?兵出之日而王憂其不反也,是王以兵資於仇讎之韓、魏。王若不藉路於仇讎之韓、魏,必攻陽、右壤。隨陽、右壤,此皆廣川大水,山林溪谷不食之地,王雖有之,不為得地。是王有毀楚之名,無得地之實也。「且王攻楚之日,四國必應悉起應王。秦、楚之構而不離,魏氏將出兵而攻留、方與、銍、胡陵、碭、蕭、相,故宋必盡。齊人南面,泗北必舉。此皆平原四達,膏腴之地也,而王使之獨攻。王破楚於以肥韓、魏於中國而勁齊,韓、魏之強足以校於秦矣。齊南以泗為境,東負海,北倚河,而無後患,天下之國,莫強於齊。齊、魏得地葆利,而詳事下吏,一年之後,為帝若未能,於以禁王之為帝有餘。夫以王壤土之博,人徒之眾,兵革之強,一舉眾而注地於楚,詘令韓、魏,歸帝重於齊,是王失計也。「臣為王慮,莫若善楚。秦、楚合而為一,臨以韓,韓必授首。王襟以山東之險,帶以河曲之利,韓必為觀眾之候。若是,王以十成鄭,梁氏寒心,許、鄢陵嬰城,上蔡召陵不往來也。如此,而魏以關內候矣。王一善楚,而關內二萬乘之主注地於齊,齊之右壤可拱手而取也。是王之地一任兩海,要絕天下也。是燕、趙無齊、楚,無燕趙也。然後危動燕、趙,持齊、楚,此四國者,不待痛而服矣。 Show in context
 • 且王攻楚,將惡出兵 Show parallel passages

  新序·善謀》:且王攻楚,將惡出兵?王將藉路於仇讎之韓、魏乎?出兵之日,而王憂其不反也,是王以兵資於仇讎之韓、魏也。王若不藉路於仇讎之韓、魏,必攻隨水右壤,隨水右壤,此皆廣川大水,山林谿谷,不食之地也。王雖有之,不為得地,是王有毀楚之名,而無得地之實也。 Show in context
  史記·春申君列傳》:且王攻楚將惡出兵?王將借路於仇讎之韓、魏乎?兵出之日而王憂其不返也,是王以兵資於仇讎之韓、魏也。王若不借路於仇讎之韓、魏,必攻隨水右壤。隨水右壤,此皆廣川大水,山林谿谷,不食之地也,王雖有之,不為得地。是王有毀楚之名而無得地之實也。 Show in context
  戰國策·頃襄王二十年》:是王攻楚之日,則惡出兵?王將藉路於仇讎之韓、魏乎?兵出之日而王憂其不反也,是王以兵資於仇讎之韓、魏。王若不藉路於仇讎之韓、魏,必攻陽、右壤。隨陽、右壤,此皆廣川大水,山林溪谷不食之地,王雖有之,不為得地。是王有毀楚之名,無得地之實也。 Show in context
 • 且王攻楚之日,四國必悉起兵以應王 Show parallel passages

  新序·善謀》:且王攻楚之日,四國必悉起兵以應王,秦之兵構而不離,韓、魏氏將出兵而攻留、方、與銍、胡陵、碭、蕭、相,故宋必盡。齊人南面,泗北必舉,此皆平原四達膏腴之地也,而使獨攻。王破楚以肥韓、魏於中國而勁齊。韓、魏之彊,足以校於秦,齊南以泗水為境,東負海,北倚河而無後患。天下之國,莫強於齊、魏,齊、魏得地保利而詳事下吏,一年之後,為帝未能,其於禁王之為帝有餘矣。 Show in context
  史記·春申君列傳》:且王攻楚之日,四國必悉起兵以應王。秦、楚之兵構而不離,魏氏將出而攻留、方與、铚、湖陵、碭、蕭、相,故宋必盡。齊人南面攻楚,泗上必舉。此皆平原四達,膏腴之地,而使獨攻。王破楚以肥韓、魏於中國而勁齊。韓、魏之彊,足以校於秦。齊南以泗水為境,東負海,北倚河,而無後患,天下之國莫彊於齊、魏,齊、魏得地葆利而詳事下吏,一年之後,為帝未能,其於禁王之為帝有餘矣。 Show in context
  戰國策·頃襄王二十年》:且王攻楚之日,四國必應悉起應王。秦、楚之構而不離,魏氏將出兵而攻留、方與、銍、胡陵、碭、蕭、相,故宋必盡。齊人南面,泗北必舉。此皆平原四達,膏腴之地也,而王使之獨攻。王破楚於以肥韓、魏於中國而勁齊,韓、魏之強足以校於秦矣。齊南以泗為境,東負海,北倚河,而無後患,天下之國,莫強於齊。齊、魏得地葆利,而詳事下吏,一年之後,為帝若未能,於以禁王之為帝有餘。 Show in context
 • 天下之國,莫強於齊 Show parallel passages

  新序·善謀》:天下之國,莫強於齊、 Show in context
  管子·輕重甲》:天下之國,莫強於越, Show in context
  戰國策·頃襄王二十年》:天下之國,莫強於齊。 Show in context
 • 夫以王壤土之博,人徒之眾 Show parallel passages

  新序·善謀》:夫以王壤土之博,人徒之眾,兵革之彊,一舉事而樹怨於楚,出令韓、魏歸帝重於齊,是王失計也。臣為主慮,莫若善楚,秦、楚合為一而以臨韓,韓必拱手,王施之以東山之險,帶以曲河之利,韓必為關內之侯,若是而王以十萬伐鄭,梁氏寒心,許鄢陵、嬰城,而上蔡、召陵不往來也,如此而魏亦關內侯矣。王一善楚而關內兩萬乘之主,注入地於齊,齊右壤可拱手而取也。王之地一極兩海,要約天下,是燕、趙無齊、楚;齊、楚無燕、趙,然後危動燕、趙,直搖齊、楚,此四國者,不待痛而服也。 Show in context
  史記·春申君列傳》:夫以王壤土之博,人徒之眾,兵革之彊,壹舉事而樹怨於楚,遲令韓、魏歸帝重於齊,是王失計也。臣為王慮,莫若善楚。秦、楚合而為一以臨韓,韓必斂手。王施以東山之險,帶以曲河之利,韓必為關內之侯。若是而王以十萬戍鄭,梁氏寒心,許、鄢陵嬰城,而上蔡、召陵不往來也,如此而魏亦關內侯矣。王壹善楚,而關內兩萬乘之主注地於齊,齊右壤可拱手而取也。王之地一經兩海,要約天下,是燕、趙無齊、楚,齊、楚無燕、趙也。然後危動燕、趙,直搖齊、楚,此四國者不待痛而服矣。 Show in context
  戰國策·頃襄王二十年》:夫以王壤土之博,人徒之眾,兵革之強,一舉眾而注地於楚,詘令韓、魏,歸帝重於齊,是王失計也。「臣為王慮,莫若善楚。秦、楚合而為一,臨以韓,韓必授首。王襟以山東之險,帶以河曲之利,韓必為觀眾之候。若是,王以十成鄭,梁氏寒心,許、鄢陵嬰城,上蔡召陵不往來也。如此,而魏以關內候矣。王一善楚,而關內二萬乘之主注地於齊,齊之右壤可拱手而取也。是王之地一任兩海,要絕天下也。是燕、趙無齊、楚,無燕趙也。然後危動燕、趙,持齊、楚,此四國者,不待痛而服矣。」 Show in context
 • 夫以王壤土之博,人徒之眾 Show parallel passages

  新序·善謀》:夫以王壤土之博,人徒之眾, Show in context
  墨子·非攻中》:計其土地之博,人徒之眾, Show in context
  史記·春申君列傳》:夫以王壤土之博,人徒之眾, Show in context
  戰國策·頃襄王二十年》:夫以王壤土之博,人徒之眾, Show in context
 • 王若負人徒之眾,兵革之彊 Show parallel passages

  新序·善謀》:王若負人徒之眾,兵革之彊, Show in context
  新序·善謀》:人徒之眾,兵革之彊, Show in context
  史記·春申君列傳》:王若負人徒之眾,仗兵革之彊, Show in context
  史記·春申君列傳》:人徒之眾,兵革之彊, Show in context
  戰國策·頃襄王二十年》:王若負人徒之眾。材兵甲之強, Show in context
  戰國策·頃襄王二十年》:人徒之眾,兵革之強, Show in context
 • 善,於是乃止白起 Show parallel passages

  新序·善謀》:昭王曰:「善。」於是乃止白起,謝韓、魏,發使賂楚,約為與國。 Show in context
  史記·春申君列傳》:昭王曰:「善。」於是乃止白起而謝韓、魏。發使賂楚,約為與國。 Show in context
 • 約為與國,黃歇受約歸楚 Show parallel passages

  新序·善謀》:約為與國。黃歇受約歸楚, Show in context
  太平御覽·征伐下》:約為與國,黃歇受約而歸。 Show in context
 • 黃歇受約歸楚 Show parallel passages

  新序·善謀》:黃歇受約歸楚, Show in context
  史記·春申君列傳》:黃歇受約歸楚, Show in context
  太平御覽·征伐下》:黃歇受約而歸。 Show in context