Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《漢武帝》

Library Resources
1 漢武帝:
《漢書》曰:孝武皇帝諱徹,景帝中子也。元封元年,行自雲陽,北歷上郡西河五原,出長城,登單于臺,臨北河,勒兵十八萬騎,旌旗千餘里,威震匈奴,還,登封泰山,又自潯陽浮江,親射蛟江中,獲之,舳艫千里,又登之罦。東來(漢書武紀注作萊,)有之罦山祠。浮大海,山稱萬歲。
又曰:漢承百王之弊,高祖撥亂反正,文景務在養民,至于稽古禮文之事,猶多闕焉。孝武初立,卓然罷黜百家,表章六經,遂疇咨海內,舉其俊民,與之立功,興太學,修郊祀,改正朔,定曆數,協音律,作詩樂,建封禪,祀百神,號令文章,煥焉可述,後嗣得遵洪業,而有三代之風,如武帝之雄材大略,不改文景之恭儉,以濟斯民,雖詩書所稱,何有加焉。

2 漢武帝:
荀悅《漢紀》曰:武皇帝恢萬世業,內脩文學,外曜武威,延天下之士,濟濟盈朝,興事創制,無所不施,先王之風,粲然存矣。然猶好其文,未盡其實,發其始,不克其終,奢侈無限,窮兵極武,百姓空竭,萬民罷弊,當此之時,天下騷然,海內聊,而孝文之業衰矣。

3 漢武帝:
劉歆《七略》曰:孝武皇帝,敕丞相公孫弘,廣開獻書之路,百年之間,書積如丘山,故外則有太常太史博士之藏,內則有延閣廣內祕室之府。

4 漢武帝:
《桓子新論》曰:漢武帝材質高妙,有崇先廣統之規,故即位而開發大志,考合古今,模獲前聖故事,建正朔,定制度,招選俊傑,奮揚威怒,武義四加,所征者服,興起六藝,廣進儒術,自開闢以來,唯漢家最為盛焉。故顯為世宗,可謂卓爾絕世之主矣。然上多過差,既欲斥境廣土,又乃貪利爭物之無益者,聞西夷大宛國有名馬,即大發軍兵,攻取歷年,士眾多死,但得數十疋耳,又歌兒衛子夫,因幸愛重,乃陰求陳皇后過惡而廢退之,即立子夫,更其男為太子,後聽邪臣之譖,衛后以憂死,太子出走滅亡,不知其處,信其巫蠱,多徵會邪僻,求不急之方,大起宮室,內竭府軍,外罷天下,百姓之死亡,不可勝數,此可謂通而蔽者也。

5 漢武帝:
《典論》曰:孝武承四世之遺業,遇中國之殷阜,府庫餘金錢,倉廩畜腐粟,因此有意乎滅匈奴,而得清邊境矣。故即位之初,從王恢之畫,設馬邑之謀,自元光以迄征和,四五十載之間,征匈奴四十餘舉,盛餘踰廣漢,絕梓嶺,封狼居,禪姑幕,梁北河,觀兵潮海,刈單于之旗,剿閼氏之首,探符離之窟,掃五王之庭,納休屠昆耶之附,獲祭天金人之寶,斬名王以千數,馘酋虜以萬計,既窮追其散亡,又摧破其積聚,虜不暇於救死扶傷,疲困於孕重墮殞,元封初,躬執武節,告以天子自將,懼以兩越之誅,彼時號為威震匈奴矣。

6 漢武帝:
【述】《後漢班固武帝述》曰:世宗曄曄,思弘祖業,疇咨熙載,髦俊並作,厥作伊何,百蠻是攘,恢我疆宇,薄于四荒,武功既抗,亦迪斯文,憲章六學,統一聖真,封禪郊祀,祭旅百神,協律改王,饗茲永年。

7 漢武帝:
【贊】魏陳王曹植《漢武帝贊》曰:世宗光光,文武是攘,威震百蠻,恢拓土疆,簡定律曆,辨脩舊章,封天禪土,功越百王。

8 漢武帝:
周庾信《漢武帝聚書贊》曰:獻書路廣,藏書府開,秦儒出谷,漢簡吹灰,芝泥印上,玉匣封來,坐觀風俗,不出蘭臺。

URN: ctp:n541798