Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《中书侍郎》

Library Resources
1 中书侍郎:
《魏志》曰:明帝举中书郎。谓吏部尚书卢毓曰:得其人与不得其人,在卢生尔,选举莫取有名,如画地䴵,不可啖也。毓举韩暨,敦笃至行,帝乃用也。

2 中书侍郎:
王隐《晋书》曰:华表子简,字奉骏,有智器文藻,官至中书郎。
又曰:陈寿举孝廉,为著作郎,与张华友善,华垂当启转中书郎,荀勖党疾寿,华语吏部,出为长广太守。

3 中书侍郎:
臧荣绪《晋书》曰:夏侯孝若为野王令,居邑累年,朝野多叹其屈,除中书郎。

4 中书侍郎:
曹嘉之《晋纪》曰:汝南史曜,为山涛所知,曜字季茂,父为征南府小吏,乡人周浚,一见曜而友之,配之妹,官至中书郎。

5 中书侍郎:
沈约《晋书》曰:裴潜风神高迈,为中书郎,出入禁门,见者皆肃然改容。

6 中书侍郎:
《晋中兴书》曰:范甯为临淮太守,徵拜中书郎,专掌西省,以职在机近,固辞不许,多所献替,有益治道。

7 中书侍郎:
《晋起居注》:诏曰:今之士大夫,多不乐出宰牧,而好内官,今皆先经外郡,治民著绩,然后入为常伯中书郎。

8 中书侍郎:
沈约《宋书》曰:王微与弟绰书曰:阖门皆蒙时私,吾高卧家巷,遂至中书郎,此足以阖棺也。

9 中书侍郎:
《王蒙别传》曰:蒙为中书郎,在职四年,首尾如一人,难与比肩故也。

10 中书侍郎:
【诗】《齐卞伯玉赴中书诗》曰:大方信苞容,优泥遂不以,跃鳞经凤池,挥翰紫宸里。

11 中书侍郎:
【表】《梁庾肩吾为宁国公让中书表》曰:臣闻陟彼太行,伯后之车屡怠,望慈吴阪,少游之马体进,是知美非流水,立致摧辕,骏靡浮云,便其顿辔,起登天汉,宁陪九万之风,坐济星桥,非使千年之翼,岂有功称辨慧,足对元礼,弱摽后颖,能嘲子叔,玉重组长,空见休宠,深宫邃宇,孰知怀忧。

URN: ctp:n545114