Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《节》

Library Resources
1 节:
《礼记》曰:凡君召以三节,二节以走,一节以趋。

2 节:
《吕氏春秋》曰:墨者田鸠,欲见秦惠王,留三年而不得见,客有言之于楚王,乃往见楚王,王悦之,与将军之节以如秦,至而得见。出而告人曰:吾不识秦之道,乃当由楚也。物固有近之而远,远之而近。

3 节:
《汉书》曰:苏武使匈奴,单于欲降之,幽武,置大窖中,绝饮食,天雨雪,武卧啮雪,与旃毛并咽之,数日不死,匈奴以为神,乃徙武北海上无人处,使牧羊,武杖汉节牧羊,卧起操持节,节毛尽落,积五六年。
又曰:建元三年,闽越举兵围东瓯,东瓯告急,上遣严助,以节发兵会稽,会稽太守欲不为发兵,助乃斩一司马,遂发兵,浮海救东瓯。
又曰:张骞使月氏,匈奴得之,留骞十馀岁,与妻有子,然骞持汉节不失。
又曰:诸葛丰特立刚直,元帝擢为司隶校尉,刺举无所避,侍中许章,以外属贵幸奢淫,宾客犯事,与章相连,丰按劾章,欲奏其事,适逢许侍中私出,丰驻车。举节语章曰:下,欲收之,章驰车去,丰追之,许因得入宫门,自归于上,丰亦上奏,于是收丰节,司隶去节,自丰始。又曰:汉使王焉等窥匈奴,匈奴法,汉使不去节,不以墨黥其面,不得入穹庐,王焉北地人,习胡俗,去其节,黥面,入穹庐,单于受之。

4 节:
《东观汉记》曰:永平中,遣郑众使北匈奴,众因上书,言臣前奉使,不为匈奴拜,单于悉恨,故兵围臣,今复衔命,必凌折臣,臣诚不忍将大汉节,对毡裘拜,如令匈奴遂能服臣,将有损大汉之强,上不听,众不得已既行,后果为匈奴所杀。

5 节:
《献帝春秋》曰:太傅马日磾,假节循抚州郡,袁术在寿春,借节观之,因夺不还,日磾失节,忧恚而死。

6 节:
【表】《梁元帝迁荆州输江州节表》曰:周有掌节之职,汉有符节之令,所以子孙慷慨,忠肃勤王,无绝终古,有高前载,臣自拥旄鹤塞,执兹龙节,幸逢银山自溢,玉烛调年,虽免茂弘之讥,竟微辛毗之勇。

URN: ctp:n546930