Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《梳枇》

Library Resources
1 梳枇:
《说文》曰:栉,梳枇总名也。

2 梳枇:
《释名》曰:梳言其齿疏也。枇言其相比也。

3 梳枇:
《礼记》曰:男女不同巾栉。

4 梳枇:
《左传》曰:晋太子为质于秦,将逃归。谓嬴氏曰:与子归乎。对曰:子晋太子而辱于秦,子之欲归,不亦宜乎。寡君使婢子侍执巾栉,以固子也。从子而归,弃君之命,不敢从,亦不敢言。

5 梳枇:
《十洲记》曰:临海兴安县东界,去郡八十里,县边有平石,其上有石栉,俗云越王渡溪,堕栉于此。

6 梳枇:
《续汉书》曰:李文德素善延笃。谓公卿曰:延笃有王佐之才,欲令引进之,笃闻。为书止文德曰:吾常昧爽栉梳,坐于客堂,朝则诵虞夏之书,历公旦之典礼,览仲尼春秋,当时之时,不知天之为盖,地之为舆,慎勿迷其本,弃其生也。

7 梳枇:
《新序》曰:楚庄王罢朝而晏,樊姬问其故。庄王曰:今旦与贤相语,不知日晏也。樊姬曰:贤相为谁。王曰:虞丘子,樊姬掩口而笑,王问其故。曰:妾得执巾栉以侍王,非不欲专宠擅爱也。以为伤王之义,故进与妾同位者数人矣。今虞丘子未闻进一人,未知其贤。

8 梳枇:
【赋】晋傅咸《栉赋》曰:我嘉兹栉,恶乱好理,一发不顺,实以为耻,虽日用而匪懈,不告劳而自已,苟以理而委任,期竭力而没齿。

URN: ctp:n547204