Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《养生》

Library Resources
1 养生:
《易》曰:天地之大德曰生。

2 养生:
《文子》曰:太上养神,其次养形,神清意平,百节皆宁,养生之本也。肥肌肤,充肠胃,●嗜欲,养生之末也。

3 养生:
《庄子》曰:吹吁呼吸,吐故纳新,此导引之士,养形之人也。彭祖寿考者之所好也。

4 养生:
《韩子》曰:神不注于外则身全,身全之谓得,得者得身也。

5 养生:
《华他别传》曰:他尝语吴普,人体欲得劳动,但不当自使极尔,体常动摇,谷气得消,血脉流通,疾则不生,卿见户枢,虽用易腐之木,朝暮开●动摇,遂最晚朽,是以古之仙者,赤松彭祖之为导引,盖取于此也。

6 养生:
《抱朴子》曰:尔乃咀吸宝华,谷神太清,外珍五耀,内守九精。
又曰:城阳郤俭,少时行猎,堕空冢中,饥饿,见冢中先有大龟,数数回转,所向无常,张口吞气,或俛或仰,俭素亦闻龟能导引,乃试随龟所为,遂不复饥,百馀日,颇苦极,后人有偶窥冢中,见俭而出之,后竟能咽气断谷,魏王召置土室中,●试之,一年不食,颜色悦泽,气力自若。

7 养生:
【论】《魏嵇康养生论》曰:世或有谓神仙可以学得,不死可以力致者,或云上寿一百二十,古今所同,过此以往,莫非妖妄,此皆两失其情,粗试论之,夫神仙虽不目见,然记籍所载,前史所传,较而论之,其有必矣。似持受异气,禀之自然,非积学所能致也。至于导养得理以尽命,上获千馀岁,下可数百年,而世不精,故莫能得之,豆令人重,榆令人瞑,合欢蠲忿,萱草忘忧,愚智所知也。薰辛害目,豚鱼不养,常世所识也。虱处头而黑,麝食柏而香,颈处险而瘿,齿居晋而黄,推此而言,凡所食之气,蒸性染身,莫不相应,岂唯蒸之使重而无所轻,害之使暗而无所明,染之使黄而无使延哉。故神农曰:上药性者,诚知性命之理,因辅养以通也。

URN: ctp:n547651