Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《蘭》

Library Resources
1 蘭:
《說文》曰:蘭,香草也。

2 蘭:
《易》曰:同心之言,其臭如蘭。蘭,芳也。

3 蘭:
《禮記》曰:婦人或賜之茞蘭,則受,獻諸舅姑。左傳曰:鄭文公有賤妾,曰燕姞,夢天使與己蘭。曰:余為伯儵,余而祖也。以是為而子,以蘭有國香,人服媚之,文公與之蘭而御之。辭曰:妾不才,幸而有子,將不信,敢徵蘭乎。公曰:諾,生穆公,名之曰蘭。

4 蘭:
《家語》曰:芝蘭生於深林,不以無人而不芳,君子修道立德,不為困窮而改節。

5 蘭:
《文子》曰:日月欲明,浮雲蓋之,叢蘭脩發,秋風敗之。
又曰:蘭芷不為莫服而不芳,君子行道,不為莫知而止。

6 蘭:
《離騷》曰:□既滋蘭之九畹兮。畹,畦也。
又曰:紉秋蘭以為佩。
又曰:秋蘭兮糜蕪,羅生兮堂下,綠葉兮素莖,芳菲兮襲予,秋蘭兮青青,綠葉兮紫莖。

7 蘭:
《孫卿子》曰:民之好我芬若椒蘭。

8 蘭:
《琴操》曰:猗蘭操者,孔子所作也。孔子聘諸侯,莫能任,自衛反魯,隱谷之中,見香蘭獨茂。喟然歎曰:夫蘭當為王者香,今乃獨茂,與眾草為伍,乃止車,援琴鼓之,自傷不逢時,託辭於香蘭云。

9 蘭:
《蜀志》曰:先主殺張裕,諸葛亮救之。先主曰:芳蘭當門,不得不鋤。

10 蘭:
《語林》曰:謝太傅問諸子姪曰:子弟何預人事,而政欲使其佳,諸人莫有言者。車騎答曰:譬如芝蘭玉樹,欲使生於階庭。

11 蘭:
【詩】《後漢酈炎蘭詩》曰:靈芝生河洲,動搖因洪波,秋蘭榮何晚,嚴霜悴其柯,哀哉二芳草,不植太山阿。

12 蘭:
晉傅玄《詠秋蘭詩》曰:秋蘭蔭玉池,池水清其芳,雙魚自踊躍,兩鳥時迴翔。

13 蘭:
【賦】《陳周弘讓山蘭賦》曰:爰有奇特之草,產於空崖之地,仰鳥路而裁通,視行蹤而莫至,挺自然之高介,豈眾情之服媚,寧紉結之可求,兆延佇之能洎,稟造化而均育,與卉木而齊致,入坦道而銷聲,屏山幽而靜異,獨見識於琴臺,竊逢知於綺季。

URN: ctp:n548225