Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《栗》

Library Resources
1 栗:
《山海经》曰:南山其上多栗,葛山铜山,其木多栗。

2 栗:
《毛诗》曰:树之榛栗。
又云,版有漆,隰有栗。

3 栗:
《韩诗》曰:东门之栗,有静静,善也。家室。言东门之栗树之下,有善人,可以为室家也。

4 栗:
《韩子》曰:秦饿。应侯谓王曰:五苑之果蔬橡枣栗,足以活民,请发之。王曰:今发五苑以活民,是使有功与无功互争取也。人生而乱,不如死而治。

5 栗:
《广志》曰:栗有侯栗,关中大如鸡子。

6 栗:
《三秦记》曰:汉武帝果园,大栗十五枚一斗。

7 栗:
《魏志》曰:东夷韩国出大栗,如梨。

8 栗:
何晏《九州论》曰:中山好栗。

9 栗:
《袁准观殊俗》曰:索兰枝而不得,见巨房之大栗。

10 栗:
《袁子正书》曰:岁比不登,唯得卖枣栗瓜梨。

11 栗:
卢谌《祭法》曰:春秋冬祠,皆用栗。

12 栗:
礼曰:栗欀之。

13 栗:
《汉燕秦千树栗》:此人与千户侯等。

14 栗:
《黄侔蒸栗》:。

15 栗:
《魏氏》:许元因司马昭辞,欲杀之,帝方食栗。优人云午等唱曰:青头鸡,青头鸡者,鸭也。帝惧不敢发。

16 栗:
《庄子》:古者兽多民少,皆巢居以避之,昼拾橡栗,暮栖树上,故命曰有巢氏。

17 栗:
《梁州献栗》:径寸半。

18 栗:
《西京杂记》曰:上林苑有魁栗双栗楒栗榛栗。

19 栗:
史。苏秦说燕文侯曰:此有枣栗之科,此谓天府也。民虽不级而足也。

20 栗:
《选蜀都》:榛栗罅发。

21 栗:
王逸《荔枝赋》:北燕荐朔滨之巨栗。

22 栗:
《侯国出栗》:大如鸡子。

23 栗:
《桂阳有栗》:丛生,大如柿子。

24 栗:
《越中出如拳之栗》:

25 栗:
《哀公问社于宰我》:宰我对曰:夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗。

26 栗:
【赋】《后汉蔡邕伤故栗赋》曰:人有折蔡氏祠前栗者,故作斯赋,树遐方之嘉木,于灵宇之前庭,形猗猗以艳懋,似碧玉之精明,何根茎之丰美,将蕃炽以悠长,遇祸贼之灾人,嗟夭折以摧伤。

27 栗:
【启】《梁庾坚吾谢东宫赉栗启》:查或火成,钻以为屑,柰称煎用,曝而成糗,未若北燕巨实,用夺荣枯,南国脯山,翻惭齿决,承恩踊跃,对闻喜之河,念报屏营,问知来之鸟。

URN: ctp:n549399