Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《反舌》

Library Resources
1 反舌:
《禮記》曰:仲夏之月,反舌無聲。

2 反舌:
《左傳》曰:郯子云,少皞祝鳩氏,司徒也。

3 反舌:
《易緯通卦》曰:百舌者,反舌鳥也。能反覆其口,隨百鳥之音。

4 反舌:
《風土記》曰:祝鳩反舌也。

5 反舌:
《春秋保乾》曰:江充之害,其萌反舌鳥入殿。

6 反舌:
【詩】《梁沈約侍宴詠反舌詩》曰:假客不足觀,遺音猶可薦,幸蒙喬樹恩,得以聞高殿。

7 反舌:
《梁劉孝綽詠百舌詩》曰:山人惜春暮,旭旦坐花林,復值懷春鳥,枝間弄好音,遷喬聲逈出,赴谷響幽深,下聽長而短,時聞絕復尋,孤鳴若無對,百囀似群吟,昔聞屢懽昔,今聽忽悲今,聽聞非殊異,遲暮獨傷心。

8 反舌:
《梁徐悱妻劉氏聽百舌詩》曰:庭樹旦新晴,臨鏡出雕楹,風吹桃李氣,過傳春鳥聲,淨寫山陽笛,全作洛濱笙,注意歡留聽,誤令粧不成。

9 反舌:
《陳●使韋鼎在長安聽百舌詩》曰:萬里風煙異,一鳥忽相驚,那能對遠客,還作故鄉聲。

10 反舌:
【賦】《梁沈約反舌賦》曰:咨玄造之大德,播含靈於無小,有反舌之微禽,亦班名於庶鳥,乏嘉容之可翫,因繁聲以自表,其聲也。驚詭遒囋,縈紆離亂,駢浮迴合,嵒危瑣散,或發曲無漸,或收音云半,既含意於將曉,亦流妍於始旦,雜沓逶迤,噭跳參差,攢嬌動葉,促囀縈枝,分宮析徵,萬矩千規,因風起哢,曳響生奇,對芳辰於此月,屬今余之遒暮,倦城守之諠疲,愛田郊之閑素,眷春物而懷之,聞好音於庭樹。

11 反舌:
《梁蕭子暉反舌賦》曰:彼陶嘉之盛月,氣依遲於池沼,眷霏霏之花落,愛翹翹之令鳥,無榮辱之可固,弄樞機而自表,爾其聲也。嘹唳罥結,鬱抑縈咽,繁音瑣碎,眾響攢𡽱,或急囀赴機,或緩引趨節,或洪纖共起,或長短俱折,意疑續而更斷,謂當舉而忽垂,聲馮林而逾厲,響因風而益危。

URN: ctp:n550868