Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 殿中侍御史

《殿中侍御史》

Library Resources
1 殿中侍御... :
殿中侍御史。魏兰台遣二御史居殿中,察非法,即殿中侍御史之始也。晋置四人,江左多置二人。宋徐爰自殿中侍御史转南台侍御史。梁有四人,掌殿内禁卫内事。后魏、北齐皆有之。隋初,改曰殿内侍御史,置十二人,至炀帝省。大唐置六员,初有二员,贞观二十二年增二员,开元中加二员。内供奉三员,初掌驾出于卤簿内纠察非违,馀同侍御史,唯不判事。咸亨以前,迁转及职事与侍御史相亚。自开元初以来,权归侍御史,而迁转犹同,兼知库藏出纳及宫门内事,知左右巡,分京畿诸州诸卫兵禁隶焉,弹举违失,号为“副端”。开元二年三月,殿中侍御史郭震劾刑部尚书赵彦昭、太子宾客韦嗣立、青州刺史韦安石曰:“彦昭以女巫赵五娘左道乱常,托为诸姑,潜相影援。既因提挈,遂践台阶,或驱车造门,著妇人之服;或携妻就谒,申犹子之情。同恶相济,一至于此。又张易之兄弟势倾朝野,嗣立此际结为舅生。神龙之初,已合诛死,天网疏漏,腰领误全,与安石托附阿韦,编诸属籍。中宗晏驾,削相王辅政之制,定阿韦临朝之策,此时朝野冤惧,人神怨愤。臣忝司清宪,敢不纠弹。彦昭等并请准法处分。”于是并贬其官。閤门之外,百僚班序有离立失列、言嚣而不肃者,则纠罚之。其正冬大会,则戴玄豸,乘马加饰,大夫、中丞加金勒珂佩。具服上殿,供奉左右。或缺,则吏部以他官摄之。其郊祀、巡幸,大备卤簿,出入由旌门者,监其队伍。初,武太后时有殿中里行及员外殿中御史官,或有起家为之而即真者。神龙以来,无监察则有里行。

URN: ctp:n553357