Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 公除祭议

《公除祭议》

Library Resources
1 公除祭议:
东晋 宋

2 公除祭议:
东晋成帝咸和七年,虞潭上表云:“今之诸侯服其亲,皆与士同,无复降杀。大宗之家,丧服累仍,若皆不祭,是先人之享尝,永为有废。或难曰:“士独非孝子也?”答曰:“士贱,不得伸其意也。”臣谓三月之后,礼情渐杀,若非父母之丧,尚通内外,服逾月,既葬,可祭宗庙。”博士通议,宜如潭所上,会有军事,未及施行。

3 公除祭议:
咸康三年十月二十七日,虞潭有嗣子丧,既葬,依令文行丧三十日,至十二月十日公除,其日鲮祭宗庙。潭自为论曰:“余身受公除,岁终大鲮,至敬兼兴,如当遂阙,心所不安,故谘之有识。难曰:‘礼,素衣刍席,不入庙门,不以凶干神明之位。缌丧虽轻,脱服而祭,况嗣子当承祚者乎?’答曰:‘高宗三年谅暗,今则不尔,帝王既葬,缟素躬亲宗庙之献,不以丧遂阙者,盖国之大事,在祀与戎也。且吉祭廷有金石铿锵之和,今去凶制而奉烝尝,干戚戢而不振,慎终之情不远,随时之义亦通也。’”

4 公除祭议:
徐藻议云:“古无公除,吉凶之服不可相干,故缌不祭耳。今既公除,吉服而行,则可吉祭。今既吉服,无事不可,而大事反可阙耶?若以心丧为疑者,则出母子为父后,得以含悲而祭矣。又礼有死宫中,三月不举祭;齐縗之礼,三月不从政。意者虽速公除,犹宜待满三月。又问:‘同宫之丧而未葬,虽公除,可以祭不?’答曰:‘公除不祭,本与于外丧耳。若同宫之丧,虽未葬,此不可也。’”

5 公除祭议:
宋庾蔚之谓:“公除是公家除其丧服,以从公家之吉事。若公家无斋禁,则其受吊临灵,及私常著丧服,岂得辄释凶服以执吉祭乎?徐藻乃云外丧公除,虽停殡,可吉祭,恐此非祖祢之所享也。兄弟别居,便为外丧,未葬公除而可以烝尝,未之闻也。”

URN: ctp:n554827