Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 淫祀兴废

《淫祀兴废》

Library Resources
1 淫祀兴废:
秦 汉 魏 晋 东晋 宋 后魏

2 淫祀兴废:
秦德公立,卜居雍。即今雍县也。子孙饮马于河,遂都雍。雍祠自此兴,用三百牢。伏祠已具前也。

3 淫祀兴废:
汉成帝立,丞相匡衡等奏:“罢雍鄜、密、上下畤及陈宝祀等。凡六百八十三所,其二百八所应礼,及疑无明文,可奉祠如故。其馀四百七十五所不应礼,或复重,请皆罢。”奏可。本雍旧祠二百三所,惟山川诸星十五所为应礼。杜主祠有五,置其一。高帝所立梁、晋、秦、荆等巫,九天、南山、莱中之属及孝文渭阳、孝武薄忌太一、三一、黄帝、冥羊、马行,孝宣三山并诸山、蚩尤等,皆罢之也。后帝以无继嗣故,复陈宝等祠。末年颇好鬼神,故多上书言祭祀方术者,皆得待诏。谷永说曰:“臣闻明于天地之性者,不可惑以神怪;知万物之情者,不可罔以非类。诸背仁义之正道,广崇无福之祀,皆奸人惑众,是以圣人绝而不言。伏惟陛下拒绝,无令奸人有窥朝者。”帝善之。哀帝即位,寝疾,博徵方士,京师诸县皆有侍祠使者,尽复前代诸神祠,凡七百馀所,一岁三万七千祠。平帝末年崇淫祀,自天地六宗以下,凡千七百所,用三牲鸟兽三千馀种。不能备,乃以鸡当雁鹜,犬当麋鹿。

4 淫祀兴废:
魏武王秉汉政,普除淫祀。文帝黄初五年,诏:“先王制祀,五行名山川泽,非此族也,不在祀典。叔世衰乱,崇信巫史,至乃宫殿之内,户牖之间,无不沃酹,甚矣。自今敢设非礼之祭,巫祝之言,皆以执左道论,著于令。”明帝青龙初,又诏:郡国山川不在祀典,勿祀。

5 淫祀兴废:
晋武帝泰始元年诏曰:“昔帝王修岳渎山川,各有定制。然以道莅天下,其鬼不伤人,故祝史荐而无愧辞,而淫祀不作。末世妖孽相煽,音扇。舍正为邪,故魏朝疾之。宜按礼为制,使妖淫之鬼,不乱其间。”

6 淫祀兴废:
东晋穆帝升平中,何琦请备五岳祠曰:“唐虞之制,天子五年一巡狩,柴燎五岳,遍于群神。及秦汉都西京,泾、渭、长水虽不在祀典,以近咸阳故,尽得比大川立祀。自永嘉之乱,唯灊之天柱,在王畿之内,选百户吏卒,以奉其职。中兴之际,未有官守,庐江郡遣大吏兼假四时祷赛,春释寒而冬请冰。自咸和迄今,又复隳替。计今非典之祠,可谓非一。考其正名,则淫昏之鬼;推其縻费,则百姓之蠹。而山川大神,更为简阙。可令礼官作式,其诸妖孽,可粗依法先去其甚,俾邪不渎正。”时不行。

7 淫祀兴废:
宋武帝永初二年,普禁淫祀。由是蒋子文祠以下,皆绝。孝武孝建初,更修蒋侯祠,所在山川,渐皆修复。明帝立九州庙于鸡笼山,大聚群神,加蒋侯爵位至相国、大都督、中外诸军事,加锺山王。苏侯,骠骑大将军。四方诸神,咸加爵秩。

8 淫祀兴废:
后魏初,自天地社稷以下,合千七十五所,岁用牲七万五千五百头。孝文帝诏曰:“朕承天事神,以育群品,而咸秩处广,用牲甚众。夫神明正直,享德与信,何必在牲!其令有司,非天地宗庙社稷之祀,皆用酒脯。”太和十五年诏:“自先朝以来,享祀凡千二百馀处。今欲减省,务从简易。先常有水火之神四十馀名,及城北星神。今圜丘之下,既祭风伯、雨师、司中、司命等,明堂祭五祀,皆有此四十神,悉罢之。”初,每以正月吉日,于庭设幕,中置松柏树,设五帝座。至孝文,诏曰:“礼云,自外至者,无主不止。此既无祖配,揆之古典,实无所取,又探册之祭,可悉罢之。”

URN: ctp:n555052