Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 皮弁

《皮弁》

Library Resources
1 皮弁:
周 晋 后周 隋 大唐

2 皮弁:
周礼弁师云:“王之皮弁会五采玉证,象邸玉笄。”会,缝中也。证,结也。皮弁之缝中,每贯结五采玉十二以为饰,谓之证。邸,下柢也,以象骨为之。司服云:“视朝则皮弁服。”士冠礼曰:“三王共皮弁。”按皮弁,韦弁,侯伯证饰七玉,子男证饰五玉,三采。孤证饰四,三命之卿证饰三,再命之大夫证饰二玉,二采。皮弁以鹿皮为之。证音其。

3 皮弁:
晋依旧制,以鹿浅毛黄白色者为之,其服用等级并准周官。

4 皮弁:
后周田猎则服之,以鹿子皮为之。

5 皮弁:
隋因之。大业中所造,通用乌漆纱,前后二傍如莲叶,四闲空处又安拳花,顶上当缝安金梁。梁上加证,天子十二真珠为之。皇太子及一品九证,二品八证,下六品各杀其一证,以玉为之,皆犀簪导。六品以下无证,皆象簪导。唯天子用含棱。后制鹿皮弁,以赐近臣。

6 皮弁:
大唐因之,以鹿皮为之,玉簪导,十二证,朔日受朝则服之。

URN: ctp:n555261