Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 韦弁

《韦弁》

Library Resources
1 韦弁:
周 晋 宋 后周

2 韦弁:
周官司服云:“凡兵事韦弁服。”以韎韦为弁。齐人名蒨为韎韐,以染韦为绛色,曰“韎韦”。

3 韦弁:
晋以韦为之,顶上少尖。

4 韦弁:
宋因之,或为车驾亲戎、中外戒严之服。

5 韦弁:
后周巡兵即戎则服之。自此以来,无复其制。

6 韦弁:
童子帻 空顶帻 纳言帻 赤帻 缃帻 素帻 黑帻 绀帻 绿帻 青帻○秦 汉晋 东晋 宋 齐 梁 陈 隋 大唐

7 韦弁:
古者有冠无帻,其戴也加首有頍,所以安物,故诗曰“有頍者弁”,此之谓也。帻者,赜也。头首严赜。

8 韦弁:
秦雄诸侯,乃加其武将首为绛袙,以表贵贱,其后稍稍作颜题。袙音盲百切。

9 韦弁:
汉因,续其颜,却摞之,施巾连题,却覆之。至孝文乃高其颜题,续之为耳,崇其巾为屋,上下群臣贵贱皆服之。文者长耳,武者短耳,称其冠也。尚书帻收,方三寸,名曰纳言,示以忠正,明近职也。迎气五郊,各如其色,从章服也。武吏常赤帻,成其威也。未冠童子帻无屋者,示未成人也。入学小童帻句卷屋者,示尚幼小,未远冒也。丧帻却摞,反本礼也。蔡邕独断曰:“帻,古者之卑贱执事不冠者所服也。汉元帝额有壮发,不欲使人见,始进帻服之,群臣皆随焉。然尚无巾,王莽顶秃,帻上施屋。”壮发谓当额前,侵下而生,今俗呼为“主头”者是。制,绀帻以斋,青帻以耕,缃帻以猎。绿帻,汉董偃召见服之。

10 韦弁:
晋因之。

11 韦弁:
东晋哀帝从博士曹弘之等议,立秋御读月令,改用素帻。

12 韦弁:
宋因之,以黑帻,骑吏、鼓吹、武官服之;其救日蚀,文武官皆免冠著赤帻。

13 韦弁:
齐因之,以黑帻拜陵所服。

14 韦弁:
梁因之,以黑介帻为朝服,元正朝贺毕,还储更出所服。未加元服,则空顶介帻。

15 韦弁:
陈因之,诸军司马服平巾帻,长吏介帻,御节郎、黄钺郎朝服,赤介帻,簪笔。

16 韦弁:
隋依之,天子畋猎、御戎,文官出游,武官一品以下,并流外吏等,上下通服黑介帻、平巾黑帻。又制绿帻,庖人服之。其平巾黑帻之制,玉枝金花饰,犀簪导,紫罗褶。其御五辂人,逐其车色。

17 韦弁:
大唐因制,乘舆空顶黑介帻,双玉导,加宝饰,祭还及冬至朔日受朝会、临轩拜王公则服之。黑介帻,拜陵则服之。平巾帻,金宝饰。导簪冠支皆以玉,乘马则服之。皇太子平巾帻,乘马则服之。空顶介帻,双玉导,加宝饰,谒庙还宫、元日冬至朔日入朝、释奠则服之。冠帻,五品以上陪祭服之。

URN: ctp:n555268