Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 公主出降

《公主出降》

Library Resources
1 公主出降:
拜舅姑附○大唐

2 公主出降:
大唐贞观五年,长乐公主出降,太宗以皇后所生,敕有司资送倍于永嘉长公主。秘书监魏徵谏曰:“不可。昔汉明帝欲封其子,云‘我子岂得与先帝子等!可半楚、淮阳’。前史以为美谈。天子姊妹为长公主,天子之女为公主,既加长字,即是有所尊崇。或可情有浅深,无容礼有逾越。”上然其言。长孙皇后遣使赍绢四百疋,诣徵家送之。

3 公主出降:
贞观中,侍中王圭子敬直尚太宗女南平公主。礼有妇见舅姑之仪,自王姬下降,此事多略。圭曰:“此礼之废,由来久矣。今上钦明,动循法制,吾受公主谒见,岂为身荣哉!所以成国家之美耳。”于是夫妻西向坐,公主亲执笲,行盥馈之道,礼成而退。物议善之。是后公主有舅姑者,皆备妇礼,自圭始也。

4 公主出降:
明庆二年,诏曰:“比闻公主出适,王妃作嫔,舅姑父母皆降礼答拜。此乃子道云替,妇德不循,何以式序家邦,仪刑列辟!自今以后,可明加禁断,使一依礼法。若更有以贵加于所尊者,令所司随事纠闻。”

5 公主出降:
三年又诏曰:“古称厘降,唯属王姬。比闻县主适人,皆云出降;娶王女者,亦云尚主。滥假名器,深乖礼经。其县主出嫁宜称适,取王女者称娶。仍永以为式。”开元十六年,唐昌公主出降,有司进仪注,于紫宸殿行五礼。右补阙施敬本等上疏曰:“窃以紫宸殿者,汉之前殿,周之路寝,陛下所以负黼扆,正黄屋,飨万国,朝诸侯,人臣至敬之所,犹玄极可见不可得而升也。昔周女出降于齐,而以鲁侯为主,但有外馆之法,而无路寝之事。今欲紫宸会礼,即当臣下摄行,马入于庭,醴升于牖。主人授几,逡巡紫宸之间;宾使就筵,登降赤墀之地。又据主人辞称‘吾子有事,至于寡人之室’。言辞僭越,事理乖张,既黩威灵,深亏典制。其问名纳采等事,并请权于别所。”从之。遂移于光顺门外,设次行礼。

URN: ctp:n555390