Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 春夏封诸侯议

《春夏封诸侯议》

Library Resources
1 春夏封诸... :
后汉 魏 晋

2 春夏封诸... :
后汉郑玄曰:“据祭统云:‘古者于禘发爵赐服,于尝出田邑。’今封诸侯则违古。且土地皆庆赏之事。汉家故事,丞相始拜,皆封为国侯,其在秋冬者,先赐爵关内侯,俟春而后封国。祭统‘尝出田邑’,先师或以为秋尝时,邑人皆田,或以为削黜田邑于此时也。”

3 春夏封诸... :
魏王肃圣证论:“孟夏之月,天子行赏,封诸侯,庆赐,无不忻悦,故左传赏以春夏是也。”

4 春夏封诸... :
晋张融评曰:“按洛诰,成王命周公后,封伯禽以周之正。易屯卦云‘宜建侯’。据二经,周人封诸侯,不以秋夏也。”周礼夏官司勋掌爵,月令夏封诸侯,故取此。

5 春夏封诸... :
束皙总论曰:“月令所记,非一王之制,凡称古者,无远近之限,未知夏封诸侯,何代之典。秋祭田邑,夏乎?殷乎?而王据月令以非祭统,郑宗祭统而疑月令,无乃俱未通哉!莫若通以三代说两氏而不俱一也。”

URN: ctp:n556012