Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 诸侯及公卿大夫为天子服议

《诸侯及公卿大夫为天子服议》

Library Resources
1 诸侯及公... :
周 汉 晋 大唐

2 诸侯及公... :
周制,丧服斩縗章:“诸侯为天子,天子至尊也。”马融曰:“天下所尊,故曰至尊也。”

3 诸侯及公... :
汉戴德丧服变除云:“臣为君,笄纚,不徒跣,始死,深衣素冠,其馀与子为父同。”郑玄变除云:“臣为君,不笄纚,不徒跣。”

4 诸侯及公... :
张祖高问:“士服天王云何?要记唯道大夫服君及家臣服大夫耳,不说士,恐有脱误。郑云‘士服君亦斩縗’,无明文,而杂记云:‘士居垩室’,此则士制周耶?士下吏服士,恐亦应同。”谢沈答曰:“朝廷之士服天王斩縗,礼之明文也。邑宰外任之士居垩室,制周。要记非脱误,是简略耳。”

5 诸侯及公... :
晋尚书问:“天子崩,于今台书令史以上,为皆服斩縗之服不?”博士卞搉、应琳议:“礼,命士以上皆服斩。台书令史,列职天朝,皆应服斩。”又问:“天子崩,令司州及河南郡吏出入导从,应易服制不?”卞搉答:“礼,庶人在官者服齐縗三月。又,近臣服斩。导从出入,皆应从服。”又问:“服随君轻重,今司隶服斩,下吏服齐,为合礼意不?”卞搉答:“凡臣从君,皆降一等。今之牧守,皆古诸侯,以礼相况,轻重宜矣。”又问:“礼,义服不从。今司隶为君斩縗,义服也,下吏为从不?每降一等,当谓君丧其亲者耳。古今行事复云何?”搉答:“礼,庶人为国君齐。今则不服。然吏若都官从事,有职司于丧庭者,故宜依庶人在官义耳。义服不从,谓近臣服君斩服之縗,依降一等者之差耳。前称导从,指谓近臣。”

6 诸侯及公... :
魏晋故事云:“又问:‘诸二千石长吏见在京城,皆应制服不?’博士卞搉、杨雍、应琳等上云:‘礼,臣为君斩縗。自士以上见在官者,皆应制服。’”

7 诸侯及公... :
大唐元陵遗诏:天下人吏,敕到后,三日释服。晋贺循云:“吏者,官长所署。”伏以公卿百寮,不同人吏,准礼,臣为君服斩縗三年。按高宗实录,昭陵臣下丧服,皆准汉文帝故事三十六日。又按高宗崩,服纪轻重,亦依太宗故事。中宗、睿宗时,臣下丧制,并所遵守。据礼及故事,今百官并合准遗诏二十七日释服。其小祥内,百官并无假日,每日平明,诣延英门,进名起居,不入正衙。至临时,赴西内,哭讫各归。至小祥日,去首绖,著布冠。其日早,集于西内哭。望日及大祥,又赴西内哭。大祥日,除縗冠杖等,服惨公服,至山陵时,却服本縗服,事毕除之。

URN: ctp:n556515