Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 为高曾祖母及祖母持重服议

《为高曾祖母及祖母持重服议》

Library Resources
1 为高曾祖... :
晋 宋 后魏

2 为高曾祖... :
晋刘智释疑答问云:“高曾祖母与祖母俱存,其卑者先亡,则当厌屈不?昔鲁穆姜在而成公夫人薨,春秋书曰‘葬我小君齐姜’。旧说云,妻随夫而成尊,姑不厌妇,妇人不主祭,已承先君之正体,无疑于服重也。”

3 为高曾祖... :
宋庾蔚之谓:“妇从夫,嫡曾高祖母,正体所传,并有重,何疑其亡先后。”

4 为高曾祖... :
后魏永平四年,尚书都令史陈终德祖母之丧,欲服齐縗三年,以无代爵之重,不可上陵诸父,若下同众孙,恐违后祖之义,请求详正。

5 为高曾祖... :
国子博士孙景邕等议:“嫡孙后祖,持重三年,终德宜先诸父。”

6 为高曾祖... :
太常刘芳议:“按丧服,乃士之正礼,含有天子诸侯卿大夫之事,其中时复下同庶人者,皆别标明。至嫡孙传重,自士以上,古者卿士,咸多继位。又士以上,乃有宗庙。先儒多云‘嫡孙之传重,下通庶人’。以为差谬。何以明之?传重专主宗庙,非谓庶人祭于寝也。兼累代承嫡,方得为嫡子嫡孙耳。不尔者,不得继祖也。按郑玄云:‘为三代长子服斩也’。魏晋以来,不复行此礼。按丧服经无嫡孙为祖持重三年正文,唯有为长子三年,嫡孙周,故传及注因说嫡孙传重之义。今世既不复为嫡子服斩,卑位之嫡孙不陵诸叔而持重,则可知也。且准终德资阶,方之于古,未登士秩,庶人在官,复无斯礼。考之旧典,验之于今,则兹范罕行。且诸叔见存,丧主有寄,宜依诸孙服周为允。”

7 为高曾祖... :
景邕等又议云:“丧服虽以士为主,而必下包庶人。何以论之?自大夫以上,每条标列,逮于庶人,合而不述,此同士制,不复疑也。唯有庶人之为国君,此则明义服之轻重,不涉于孙祖。且受国于曾祖,废疾之祖父亦无重可传,而犹三年,不必由重也。丧服经虽无嫡孙为祖三年正文,而有祖为嫡孙周,岂祖以嫡服己,己与庶孙同为祖周,于义可乎?服祖三年,此则近代未尝变也。准古士官,不过二百石也,终德即古之士也。且官族者谓有其功,食旧德者谓德继于位,兴灭继绝谓诸侯卿大夫无罪诛绝者耳。金貂七珥,杨氏四公,虽以位相承,岂得言代禄乎?按晋太康中,令史殷遂以父朔不及所继,求还为祖母三年。时政以礼无代父追服之文,亦无不许三年之制,此则晋之成规也。”

8 为高曾祖... :
尚书邢銮奏依芳。

9 为高曾祖... :
诏曰:“嫡孙为祖母,礼令有据,士人通行,何劳芳致疑请也。可如国子博士孙景邕所议。”

URN: ctp:n557000