Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庶子为人后其妻为本舅姑服议

《庶子为人后其妻为本舅姑服议》

Library Resources
1 庶子为人... :

2 庶子为人... :
晋贺循云:“庶子为人后,为其母缌麻三月。庶子之妻自如常礼,尊所不降也。自天子通于大夫皆然。”

3 庶子为人... :
孔瑚问虞喜曰:“愚谓庶子不得如礼服其私亲者,以为身为宗主,奉修祭祀,以别尊卑故也。凡妇服夫党皆降一等,唯公子厌至尊,故其妻从轻而服重,尽礼于皇姑,则人情所许。愚谓不得以公子为例。”喜答曰:“谓庶子为人后,上继祖祢,此则厌于承统,不得伸其私情,故为所生服止缌麻。其妇当依公子之妻,尽礼皇姑,从轻服重,不系于夫。”

4 庶子为人... :
哀帝兴宁中,哀靖皇后有章太妃之丧。尚书奏:“至尊缌麻三月,皇后齐縗周。按礼有从轻而服重,公子为公所厌,故不得申。舅不厌妇,故得以本服。”綦毋邃驳:“父子不继祖祢,故妻得伸。皇姑夫人致齌而会于太庙,后服不宜逾至尊,亦当缌也。”

URN: ctp:n557317