Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《纳采》

Library Resources
1 纳采:
前一日,主人设使者次于大门之外道右,南向。其纳吉、纳徵、请期、亲迎等礼皆如之。

2 纳采:
其日大昕,使者至于主人大门外,赞礼者延入次。凡宾主及行事者皆公服。使者出次,赞礼者引至于大门外之西,东面。主人立于东阶下,西面。傧者立于主人之左,北面受命,出,立于门东,西面曰:“敢请事。”使者曰:“朝恩贶室于某公之子某,某公有先人之礼,使某也请纳采。”傧者入告。主人曰:“寡人敢不敬从。”傧者出告。掌畜者以雁授使者,其馀并如一品婚仪。

URN: ctp:n559420