Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 吊诸王妃主丧

《吊诸王妃主丧》

Library Resources
1 吊诸王妃... :
本司散下其礼,所司随职供办。守宫先于主人第大门外之右设使者次,南向。

2 吊诸王妃... :
其日,使者至,掌次者引之次。内外縗服,司仪引主人以下俱立哭于东阶下,妇人立哭于殡所如常仪。使者素服出次,司仪引立于大门外之西,东面。持节者立于使者之北,少退,史二人对举吊书案,立于使者之南,差退,俱东面。城外者不持节。司仪入告,主人去杖免绖。司仪引主人出门,止哭,迎于大门外,见宾先入,立于门右,北面。

3 吊诸王妃... :
司仪引使者入,持节者先导,持案者次之。内外止哭。使者入门而左,立于阶闲,南面;节在使者之东少南,西向;持案者立于使者西南,东面。司仪引主人进当使者前,北面。持节者脱节衣。史以案进诣使者前,使者取吊书,持案者退复位。使者称:“有制,吊。”主人哭拜,稽颡,内外皆哭。司仪引主人进受吊书,退立于东阶下,西面哭。持节者加节衣。司仪引使者,持节者先导,持案者次之,出,复门外位。主人以吊书授左右,司仪引主人,出内门止哭,拜送于大门外。使者还。主人杖哭而入,取吊书于阶下,升,奠于柩东。

4 吊诸王妃... :
使人若须私吊,则通名,引入,吊如常礼讫,引出。

5 吊诸王妃... :
若朝使致赙,宾至,主人迎受如吊书仪,唯赙物掌事者受以东。东藏之也。其赙物簿受如受吊书仪。

URN: ctp:n559831