Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 饬使吊

《饬使吊》

Library Resources
1 饬使吊:
使者公服入立于寝门外之西,东面。相者入告。主人素冠降自西阶,迎于寝门外,见宾不哭,先入立于门右,北面。内外皆止哭。开帷。帷堂之帷。事毕则下之。使者入,升立西阶上,东面。进主人于阶下,北面。使者称:“有饬。”主人再拜。使者宣饬云:“某封位薨,无封者称姓位。四品五品云某封丧,馀同。情以恻然,如何不淑。”主人哭拜稽颡,内外皆哭。使者出,主人拜送于大门外。亲故为使吊者,既出,易服入,向尸立哭十数声,止,降出。主人候饬使出,升降自西阶。主人升降自西阶者,亲始死,未忍当主位。

URN: ctp:n559981