Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 邛都

《邛都》

Library Resources
1 邛都:
邛都,漢時自滇以北,君長以十數,邛都最大。今越巂郡本其地。自夜郎、滇、邛都人皆椎髻左衽,邑聚而居,知耕田。其外西自桐師以東,北至葉榆,葉榆,澤名。名為巂、昆明,巂即今越巂郡,昆明又在西南,諸爨所居。地方數千里,無君長,辮髮,隨畜遷徙無常。武帝開以為邛都縣,屬越巂郡。無幾而地陷為汙澤,因名為邛池,南人以為邛河。其人後復反叛。元鼎六年,漢兵自越巂水伐平之。巂水源出今越巂郡西南巂山下。其土地平原,有稻田。俗多遊蕩而喜謳歌,略與牂牁相類。豪帥放縱,難得制御。

2 邛都:
王莽時郡守枚根枚根,太守姓名。調邛人長貴以為軍候。更始二年,長貴攻殺枚根,自立為邛穀王。至光武,因就封之,授越巂太守印綬。後劉尚擊益州夷,路由越巂,長貴聞之,即聚兵欲襲尚。尚掩長貴誅之,徙其家屬於成都。安帝時,永昌、益州、蜀郡夷並今雲南郡。皆叛,眾十餘萬,破壞二十餘縣。益州刺史張喬乃遣從事楊竦將兵至葉榆,破之。渠帥三十六種皆來降附。竦因奏長吏姦猾,侵犯蠻夷者九十人,皆減死論。

URN: ctp:n564690