Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 故太尉桥公庙碑

《故太尉桥公庙碑》

Library Resources
1 故太尉桥... :
光光列考,伊汉元公,克明克哲,实睿实聪,如渊之浚,如岳之嵩。威壮虓虎,文繁雕龙,抚柔疆垂,戎狄率从,敷教中夏,五典攸通,帝谓我后,朕嘉君功。命君三事,时亮天功。公拜稽首,翼翼惟恭,左右天子,祗厥勋庸,庶绩既熙,黎民时雍,上下谧宁,八方和同,丕显伊德,作宪万邦。

2 故太尉桥... :
公讳玄,字公祖,少辟孝廉,辟司徒大将军府,为侍御史。牧一州,典五郡,出将边营,入掌机密,历三卿,同三司。享年七十五。光和七年夏五月甲寅,以太中大夫薨于京师。朝廷所吊赠,如前傅之仪。九月乙卯,葬于某所,三孤故臣门人,相与述公之行。咨度礼则,文德铭于三鼎,武功勒于征钺。官簿次弟,事之实录,书于碑阴,以昭光懿。

3 故太尉桥... :
桥氏之先,出自黄帝。帝葬于桥山,子孙之在不十二姓者,咸以为氏。汉兴,以礼乐为业。高祖讳仁,位至大鸿胪,列名于儒林。祖侍中广川相,考东莱太守。公禀性贞纯,幼有弘姿;刚而不虐,威而不猛,闻仁必行,睹义斯居。文以典术,守以纯固。弱冠从政,当官而行。刺史周公辟举从事,所部二千石受取有验。公纠发赃罪,致之于理。时有椒房贵戚之托,周公累息。公不为之动。史鱼之劲直,山甫之不阿,于是始形。举孝廉,除郎中洛阳左尉。特进颍阳侯梁不疑为河南尹,当以事对。是时畏其权宠,而为之屈辱者多矣。公不折节,解印绶去。辟司徒,举高弟,补侍御史,以诏书考司隶校尉赵祁事,廷尉郭贞私与公书,非接使衔命之仪。公封书以闻,贞以文章得用鬼薪,公离司寇,辟大将军梁公幕府,屡以救正。干其隆指,将军嘉之,无言不雠。又以高弟补侍御史,在职旬月,羌戎匪茹,震惊陇汉,四府举公,拜凉州刺史,威名克宣,凶虏革心,清风席卷,至则无事。车师后部阿罗多、卑君相与争国,兴兵作乱。公遣从事牛称何传轻车骑,奉辞责罪,收阿罗多、卑君,系炖煌正处以闻,阿罗多为王,卑君侯,称以奉使副指,除侯部候,不动干戈,挥鞭而定西域之事,人以为美谈。又值馑荒,诸郡饥馁,公开仓廪以贷救其命,主者以旧典宜先请。公曰:“若先请,民已死。”廪讫乃上之,诏报曰:“边谷不得妄动。玄擅出,于是玄有汲黯忧民之心,后不以为常。”公达于事情,剖断不疑。皆此类也。

4 故太尉桥... :
迁齐相,视民如保赤子,讨恶如赴水火。刑明赏遂,民知劝惧。临淄令赂之赃多,遂正其罪,受鞫就刑,没齿无怨,竟以不先请免官。徵拜上谷太守。民有父字俱行,凶人人恶言当道,晓之不止,其子杀之而捕得,公以其见侮辨直,不举文书,以遇赦令。蕃县有帝舜庙,以故事斋祠。户曹史张机有惩罚,货祠巫自托,以舜命约公,云不得谴。公觉其奸态,收考首伏。即日伏辜,迁汉阳太守。上邽令皇甫祯。赃罪明审,收考髡笞,死于冀市。后以病去,徵拜议郎司徒长史。循王悝,桓帝同产,以怀逆谋,黜封瘿陶王。以公长于襟带,拜钜鹿太守,悝畏怖明宪,检于静息,自将作大匠徵,未到而章谤先入,故转拜议郎,遂用免官。徵度辽将军,迁河南尹少府大鸿胪司徒司空,托病而去。悉引众灾,虽非己负,公皆以自克逊位。岁馀拜尚书令,时河间相盖升,以朝廷在藩国时邻近旧恩,历河南太守太中大夫。在郡受取数亿以上,创毒深刻,公表升会放狼籍,不顾天网,损辱国家,为上招怨,当肆市朝,以谢兆民。幸遇赎令,罪除恶在,可免升官,禁锢终身,没入财赂非法之物,以充帑藏。惩戒群下,连表上不纳,而升迁为侍中。公称病辞。徙拜光禄大夫,复拜太尉,如前逊位,复拜少府,病不就职。拜太中大夫。

5 故太尉桥... :
凡所获禄,皆公府特表送,临难受位,自九列之后,乃以丕貤,公纪纲张弛,勇决不回,析见是非,明作速于发机,燕居从容,申申夭夭,和乐宽裕,爱士亲仁,凡见公容貌,闻公声音,莫不熙怡悦怿,思乐模则,来者忘归,去者愿还,雅性谦克,不吝于利欲,虽众子群孙,竝在仕次,曾无顺媚一言之求,身歾之日,无获大位,在百里者,莫得好县,比方公孙,未有若兹者也,初公为舍于旧里,弟卒,推与其孤,至于即世,柩殡无所,清俭仁与之效,于斯为著,巍巍乎若德,允世之表仪也已。

URN: ctp:n648407