Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《黄钺铭》

Library Resources
1 黄钺铭:
孝桓之季年,鲜卑入塞钞,盗起匈奴左部,梁州叛羌逼迫兵诛,淫衍东夷。高句骊嗣子伯固,逆谋竝发,三垂骚然,为国忧念,四府表桥公。昔在凉州,柔远能迩,不烦军师,而车师克定。及在上谷汉阳,连在营郡,膂力方刚,明集御众,徵拜度辽将军,始受旄钺钲鼓之任,捍御三垂。公以吏士频年在外,勤于奔命,人马疲羸挠钝。请且息州营横发之役,以补困惫。朝廷许之,于是储廪丰饶,室磬不悬,人逸马畜,弓劲矢利,而经用省息,官有馀资。执事无放散之尤,簿书有进入之赢。治兵示威,戎士踊跃,旌旗曜日,金鼓霆奋。守有山岳之固,攻有必克之势。羌戎授首于西疆,百固冰散于东邻。鲜卑收迹,烽燧不举,眎事三年,马不带鈌。弓不受彄,是用镂石假象,作兹征钺军鼓,陈之东阶,以昭公文武之勋焉。铭曰:“帝命将军,秉兹黄钺,威灵振耀,如火之烈。公之在位,群狄斯柔,齐斧罔设,人士斯休。”

URN: ctp:n648419