Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 陈留太守胡公碑

《陈留太守胡公碑》

Library Resources
1 陈留太守... :
君讳硕,字季睿,交址都尉之孙,太傅安乐乡侯之子也。顺帝时为郎中,桓帝时遭叔父忧,以疾自免。荆州将军比辟,辄辞疾。后以高等拜侍御史迁谏议大夫,举贤良方正,病不诣公车。建宁元年七月,拜陈留太守,病加,不任应召。诏使谒者刘悝即授印绶,二十一日卒。诏出遣使者王谦以中牢具祠,特赐钱五万,布一百疋,赠谷三千斛,俦类赴送,远近鳞集。于是陈留主簿高吉蔡轸等,咸以郡选,充备官属,来迎者三十四人。奔惊跋涉,愿承清化。逢天之戚,不获延祚,痛心绝望,忉怛永慕。乃相与衰绖,庭位号啕。灵柩将窆,申敕修仪,茕茕在疚。舆服寮御部引,各执其职。路人感怆,观者叹息。盖三纲之序与竝育,以旧奉新,嗟我行人,敢不自勖。遂树碑作铭,以表令德。

2 陈留太守... :
于藐下国,瞻仰俊乂。钦见我君,爰绥我惠。式昭绩恩,有劳其顇。昊天不吊,景命颠坠。悠悠蒸黎,惆怅丧气。政虽未宣,古之遗爱。祁祁我君,习习冠盖。修诚以迓,曾不东迈。灵魂裵𧙪,靡所瞻逮。惟其伤矣,胸肝摧碎,勒铭告哀,传于万代。

URN: ctp:n648514