Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 和熹邓后谥议

《和熹邓后谥议》

Library Resources
1 和熹邓后... :
孝和邓皇后崩,群臣谋谥,于是尚书陈忠上言,以为乡党叙孔子威仪,俯仰无所遗,彤管记君王纤微,大小无不举,是以德著图籍,名垂于后。伏惟大行皇后规乾则坤,兼包日月;厥初作合,允有休烈;贯鱼之次,加于小媵;中馈之叙,昭于帷幄;遭家不造,三元之戹。孝殇幼冲,国祚中绝,海内纷然,群臣累息。加以洪流为灾,札荒为害。西戎蠢动武威,侵侮并凉,猾夏作寇,振惊渤碣。家有采薇之思,人怀殿屎之声。皇太后参图考表,求人之瘼,度越平原,建立圣主,垂畴咨之问,遵六事之求,劳谦克躬,菲薄为务。是以尚官损服,衣不粲英;饔人彻羞,膳不过择;黄门阙乐,鱼龙不作。织室绝伎,纂组不经。尚方抑巧,雕镂不为。离宫罕幸,储峙不施。遐方断篚,侏离不贡。罢出宫妾免遣宗室没入者六百馀人。以纾郁滞,奉率旧礼,交飨祖庙,以展孝子承欢之敬。蠲正宪法六千馀事,以顺汉氏三百之期。经艺乖舛,恐史阙文,命众儒考校。东观阁学,博士一缺,广选十人。何有伐檀,茅茹不拔。屡举方直,显擢孝子,遵忠孝之纪,启大臣丧亲之哀。疾贪吏受取为奸,纠增旧科之罚;恶长吏虚伪,进退锢之十年。追崇世祖功臣,国土或有断绝,封植遗苗,以奉其祀,爵高兰诸国胤子,以绍三王之后。事不稽古,不以为政。政不惠和,不图于策。犹不自专。传谋远暨。允求厥中;刑之所加,不阿近戚;赏之所及,不遗侧陋;终朝反侧,明发不寝。徒以百姓为忧,不以天下为乐。圣诚著于禁闼,而德教被于万国,故自昏垫以迄康乂。籴入千石以至数十。叛虏降集,贼宁边垂,故辈去塞。永元之世,以为遗诛。今畏服威灵,稽颡即毙。徼外绝国,慕义重译,来献其琛。史官咸贺,请作主颂,却而不听。郡国咸上瑞应,寝而不宣。允恭挹损,密勿在勤,遭疾不豫,垂念臣子,御辇在殿,顾命群司。流恩布泽,大赦天下。有始有卒,同符先圣。昔书契所载:虞帝二妃,夏后涂山,高阳有莘,姬氏任母,徒以正身率内,思媚周京为高,未有如大行皇后勤精劳思,笃继国之祚,正三元之衡,康百六之会,消无妄之运者也。功德巍巍,诚不可及。汉世后氏无谥,至于明帝,始建光烈之称。是后转因帝号,加之以德,高下优劣,混而为一,违礼大行受大名、小行受小名之制。谥法有功安居曰熹。帝后谥礼亦宜同。大行皇太后宜谥为和熹皇后。上稽典训之正,下协先帝之称。

URN: ctp:n648555