Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Back Forward
Histories -> Shiji -> 列傳 -> 魯仲連鄒陽列傳 -> 3 - Parallel passages

使使

[More information]
 • 此時魯仲連適游趙,會秦圍趙 Show parallel passages

  史記·魯仲連鄒陽列傳》:此時魯仲連適游趙,會秦圍趙,聞魏將欲令趙尊秦為帝,乃見平原君曰:「事將柰何?」平原君曰:「勝也何敢言事!前亡四十萬之眾於外,今又內圍邯鄲而不能去。魏王使客將軍新垣衍令趙帝秦,今其人在是。勝也何敢言事!」魯仲連曰:「吾始以君為天下之賢公子也,吾乃今然後知君非天下之賢公子也。梁客新垣衍安在?吾請為君責而歸之。」平原君曰:「勝請為紹介而見之於先生。」平原君遂見新垣衍曰:「東國有魯仲連先生者,今其人在此,勝請為紹介,交之於將軍。」新垣衍曰:「吾聞魯仲連先生,齊國之高士也。衍人臣也,使事有職,吾不願見魯仲連先生。」平原君曰:「勝既已泄之矣。」新垣衍許諾。 Show in context
  戰國策·秦圍趙之邯鄲》:此時魯仲連適又趙,會秦圍趙。聞魏將欲令趙尊秦為帝,乃見平原君曰:「事將奈何矣?」平原君曰:「勝也何敢言事?百萬之眾折於外,今又內圍邯鄲而不能去。魏王使將軍辛垣衍令趙帝秦。今其人在是,勝也何敢言事?」魯連曰:「始吾以君為天下之賢公子也,吾乃今然後知君非天下之賢公子也。梁客信心了垣衍安在?吾請為君責而歸之」平原君曰:「勝請召而見之於先生。」平原君遂見辛垣衍曰:「東國有魯了先生,其人在此,勝請為紹介,而見之於將軍。」辛垣衍曰:「吾聞魯連先生,齊國之高士也。衍,人臣也使事有職。吾不愿見魯連先生也。」平原君曰:「勝已泄之矣。」辛垣衍許諾。 Show in context
 • 會秦圍趙,聞魏將欲令趙尊秦為帝 Show parallel passages

  史記·魯仲連鄒陽列傳》:會秦圍趙,聞魏將欲令趙尊秦為帝, Show in context
  戰國策·秦圍趙之邯鄲》:會秦圍趙。聞魏將欲令趙尊秦為帝, Show in context
  太平御覽·金中》:秦圍趙邯鄲,魏使將軍新垣衍入邯鄲,令趙尊秦為帝。 Show in context