Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project Wiki
-> 資治通鑑釋文

《資治通鑑釋文》[View] [Edit] [History]

Author史炤
DynastyNorthern Song
Base text
《四部叢刊初編》本
Data itemctext:518130
Search:
1.
一~v6漢紀五十·通鑑卷五十八
 資治通鑑释文序
 資治通鑑釋文卷第一
 御製序
 周紀一    通鑑卷一
 周紀二    通鑑卷二
 周紀三    通鑑卷三
 周紀四    通鑑卷四
 秦紀一    通鑑卷六
 秦紀二    《通鑑》卷七
 秦紀三    《通鑑》卷八
 資治通鑑釋文卷第二
 漢紀一    通鑑卷九
 漢紀二    通鑑卷十
 漢紀三    通鑑卷十一
 漢紀四    通鑑卷十二
 漢紀五    通鑑卷十三
 漢紀六    通鑑卷十四
 漢紀七    通鑑卷十五
 漢紀八    通鑑卷十六
 漢紀九    通鑑卷十七
 漢紀十    通鑑卷十八
 資治通鑑釋文卷第三
 漢紀十一   通鑑卷十九
 漢紀十二    通鑑卷二十
 漢紀十三   通鑑卷二十一
 漢紀十四   通鑑卷二十二
 漢紀十五   通鎰卷二十三
 漢紀十六   通鑑卷二十四
 漢紀十七   通鑑卷二十五
 漢紀十八   通鑑卷二十六
 漢紀十九   通鑑卷二十七
 漢紀二十   通鑑卷二十八
 資治通鑑釋文卷第四
 漢紀二十一   通鑑卷二十九
 漢紀二十二   通鑑卷三十
 漢紀二十三   通鑑卷三十一
 漢紀二十四   通鑑卷三十二
 漢紀二十五   通鑑卷三十三
 漢紀二十六   通鑑卷三十四
 漢紀二十七   通鑑卷三十五
 漢紀二十八   通鑑卷三十六
 漢紀二十九   通鑑卷三十七
 漢紀三十   通鑑卷三十八
 資治通鑑釋文卷第五
 漢紀三十一   通鑑卷三十九
 𣾴紀三十二   通鑑卷四十
 漢紀三十三   通鑑卷四十一
 漢紀三十四   通鑑卷四十二
 漢紀三十五   通鑑卷四十三
 漢紀三十六   通鑑卷四十四
 漢紀三十七   通鑑卷四十五
 漢紀三十八   通鑑卷四十六
 漢紀三十九   通鑑卷四十七
 漢紀四十   通鑑卷四十八
 資治通鑑釋文卷第六
 漢紀四十一   通鑑卷四十九
 漢紀四十二   通鑑卷五十
 漢紀四十三   通鑑卷五十一
 漢紀四十四   通鑑卷五十二
 漢紀四十五   通鑑卷五十三
 漢紀四十六   通鑑卷五十四
 漢紀四十七   通鑑卷五十五
 漢紀四十八   通鑑卷五十六
 漢紀四十九   通鑑卷五十七
 漢紀五十   通鑑卷五十八
2.
二v7~12晉紀四十·通鑑卷一百一十八
 資治通鑑釋文卷第七
 漢紀五十一   通鑑卷五十九
 漢紀五十二   通鑑卷六十
 漢紀五十三   通鑑卷六十一
 漢紀五十四   通鑑卷六十二
 漢紀五十五   通鑑卷六十三
 漢紀五十六   通鑑卷六十四
 漢紀五十七   通鑑卷六十五
 漢紀五十八   通鑑卷六十六
 漢紀五十九   通鑑卷六十七
 漢紀六十   通鑑卷六十八
 資治通鑑釋文卷第八
 魏紀一    通鑑卷六十九
 魏紀二    通鑑卷七十
 魏紀三    通鑑卷七十一
 魏紀四    通鑑卷七十二
 魏紀五    通鑑卷七十三
 魏紀六    通鑑卷七十四
 魏紀七    通鑑卷七十五
 魏紀八    通鑑卷七十六
 魏紀九    通鑑卷七十七
 魏紀十    通鑑卷七十八
 資治通鑑釋文卷第九
 晉紀一    通鑑卷七十九
 晉紀二    通鑑卷八十
 晉紀三    通鑑卷八十一
 晉紀四    通鑑卷八十二
 晉紀五    通鑑卷八十三
 晉紀六    通鑑卷八十四
 晉紀七    通鑑卷八十五
 晉紀八    通鑑卷八十六
 晉紀九    通鑑卷八十七
 晉紀十    通鑑卷八十八
 資治通鑑釋文卷第十
 晉紀十一    通鑑卷八十九
 晉紀十二   通鑑卷九十
 晉紀十三    通鑑卷九十一
 晉紀十四    通鑑卷九十二
 晉紀十五   通鑑卷九十三
 晉紀十六    通鑑卷九十四
 晉紀十七   通鑑卷九十五
 晉紀十八   通鑑卷九十六
 晉紀十九   通鑑卷九十七
 晉紀二十   通鑑卷九十八
 資治通鑑釋文卷第十一
 晉紀二十一   通鑑卷九十九
 晉紀二十二   通鑑卷一百
 晉紀二十三   通鑑卷一百一
 晉紀二十四   通鑑卷一百二
 晉紀二十五  通鑑卷一百三
 晉紀二十六   通鑑卷一百四
 晉紀二十七   通鑑卷一百五
 晉紀二十八   通鑑卷一百六
 晉紀二十九   通鑑卷一百七
 晉紀三十   通鑑卷一百八
 資治通鑑釋文卷第十二
 晉紀三十一   通鑑卷一百九
 晉紀三十二   通鑑卷一百十
 晉紀三十三   通鑑卷一百十一
 晉紀三十四   通鑑卷一百十二
 晉紀三十五   通鑑卷一百一十三
 晉紀三十六   通鑑卷一百一十四
 晉紀三十七   通鑑卷一百一十五
 晉紀三十八   通鑑卷一百一十六
 晉紀三十九   通鑑卷一百一十七
 晉紀四十   通鑑卷一百一十八
3.
三v13~18陳紀十·通鑑卷一百七十六
 資治通鑑釋文卷第十三
 宋紀一    通鑑卷一百一十九
 宋紀二    通鑑卷一百二十
 宋紀三    通鑑卷一百二十一
 宋紀四    通鑑卷一百二十二
 宋紀五    通鑑卷一百二十三
 宋紀六    通鑑卷一百二十四
 宋紀七    通鑑卷一百二十五
 宋紀八    通鑑卷一百二十六
 資治通鑑釋文卷第十四
 宋紀九    通鑑卷一百二十七
 宋紀十    通鑑卷一百二十八
 宋紀十一    通鑑卷一百二十九
 宋紀十二   通鑑卷一百三十
 宋紀十三   通鑑卷一百三十一
 宋紀十四   通鑑卷一百三十二
 宋紀十五   通鑑卷一百三十三
 宋紀十六   通鑑卷一百三十四
 資治通鑑釋文卷第十五
 齊紀一    通鑑卷一百三十五
 齊紀二    通鑑卷一百三十六
 齊紀三    通鑑卷一百三十七
 齊紀四    通鑑卷一百三十八
 齊紀五    通鑑卷一百三十九
 齊紀六    通鑑卷一百四十
 齊紀七    通鑑卷一百四十一
 齊紀八    通鑑卷一百四十二
 齊紀九    通鑑卷一百四十三
 齊紀十    通鑑卷一百四十四
 資治通鑑釋文卷第十六
 梁紀一    通鑑卷一百四十五
 梁紀二    通鑑卷一百四十六
 梁紀三    通鑑卷一百四十七
 梁紀四    通鑑卷一百四十八
 梁紀五    通鑑卷一百四十九
 梁紀六    通鑑卷一百五十
 梁紀七    通鑑卷一百五十一
 梁紀八    通鑑卷一百五十二
 梁紀九    通鑑卷一百五十三
 梁紀十    通鑑卷一百五十四
 梁紀十一    通鑑卷一百五十五
 資治通鑑釋文卷第十七
 梁紀十二    通鑑卷一百五十六
 梁紀十三   通鑑卷一百五十七
 梁紀十四    通鑑卷一百五十八
 梁紀十五   通鑑卷一百五十九
 梁紀十六   通鑑卷一百六十
 梁紀十七   通鑑卷一百六十一
 梁紀十八   通鑑卷一百六十二
 梁紀十九   通鑑卷一百六十三
 梁紀二十   通鑑卷一百六十四
 梁紀二十一   通鑑卷一百六十五
 梁紀二十二   通鑑卷一百六十六
 資治通鑑釋文卷第十八
 陳紀一    通鑑卷一百六十七
 陳紀二    通鑑卷一百六十八
 陳紀三    通鑑卷一百六十九
 陳紀四    通鑑卷一百七十
 陳紀五    通鑑卷一百七十一
 陳紀六    通鑑卷一百七十二
 陳紀七    通鑑卷一百七十三
 陳紀八    通鑑卷一百七十四
 陳紀九    通鑑卷一百七十五
 陳紀十    通鑑卷一百七十六
4.
四v19~23唐紀四十·通鑑卷二百四十四
 資治通鑑釋文卷第十九
 隋紀一    通鑑卷一百七十七
 隋紀二    通鑑卷一百七十八
 隋紀三    通鑑卷一百七十九
 隋紀四    通鑑卷一百八十
 隋紀五    通鑑卷一百八十一
 隋紀六    通鑑卷一百八十二
 隋紀七    通鑑卷一百八十三
 隋紀八    通鑑卷一百八十四
 資治通鑑釋文卷第二十
 唐紀一    通鑑卷一百八十五
 唐紀二    通鑑卷一百八十六
 唐紀三    通鑑卷一百八十七
 唐紀四    通鑑卷一百八十八
 唐紀五    通鑑卷一百八十九
 唐紀六    通鑑卷一百九十
 唐紀七    通鑑卷一百九十一
 唐紀八    通鑑卷一百九十二
 唐紀九    通鑑卷一百九十三
 唐紀十    通鑑卷一百九十四
 資治通鑑釋文卷第二十一
 唐紀十一    通鑑卷一百九十五
 唐紀十二    通鑑卷一百九十六
 唐紀十三    通鑑卷一百九十七
 唐紀十四   通鑑卷一百九十八
 唐紀十五   通鑑卷一百九十九
 唐紀十六    通鑑卷二百
 唐紀十七    通鑑卷二百一
 唐紀十八   通鑑卷二百二
 唐紀十九    通鑑卷二百三
 唐紀二十   通鑑卷二百四
 資治通鑑釋文卷第二十二
 唐紀二十一   通鑑卷二百五
 唐紀二十二   通鑑卷二百六
 唐紀二十三   通鑑卷二百七
 唐紀二十四   通鑑卷二百八
 唐紀二十五   通鑑卷二百九
 唐紀二十六   通鑑卷二百十
 唐紀二十七   通鑑卷二百一十一
 唐紀二十八   通鑑卷二百一十二
 唐紀二十九   通鑑卷二百一十三
 唐紀三十   通鑑卷二百一十四
 資治通鑑釋文卷第二十三
 唐紀三十一   通鑑卷二百一十五
 唐紀三十二   通鑑卷二百一十六
 唐紀三十三   通鑑卷二百一十七
 唐紀三十四   通鑑卷二百一十八
 唐紀三十五   通鑑二百一十九
 唐紀三十六   通鑑卷二百二十
 唐紀三十七   通鑑卷二百二十一
 唐紀三十八   通鑑卷二百二十二
 唐紀三十九   通鑑卷二百二十三
 唐紀四十   通鑑卷二百四十四
5.
五v24~30後周紀五·通鑑卷二百九十四
 資治通鑑釋文卷第二十四
 唐紀四十一   通鑑卷二百二十五
 唐紀四十二   通鑑卷二百二十六
 唐紀四十三   通鑑卷二百二十七
 唐紀四十四   通鑑卷二百二十八
 唐紀四十五   通鑑卷二百二十九
 唐紀四十六   通鑑卷二百三十
 唐紀四十七   通鑑卷二百三十一
 唐紀四十八   通鑑卷二百三十二
 唐紀四十九   通鑑卷二百三十三
 唐紀五十   通鑑卷二百三十四
 資治通鑑釋文卷第二十五
 唐紀五十一   通鑑卷二百三十五
 唐紀五十二   通鑑卷二百三十六
 唐紀五十三   通鑑卷二百三十七
 唐紀五十四   通鑑卷二百三十八
 唐紀五十五   通鑑卷二百三十九
 唐紀五十六   通鑑卷二百四十
 唐紀五十七   通鑑卷二百四十一
 唐紀五十八   通鑑卷二百四十二
 唐紀五十九   通鑑卷二百四十三
 唐紀六十   通鑑卷二百四十四
 資治通鑑釋文卷第二十六
 唐紀六十一   通鑑卷二百四十五
 唐紀六十二   通鑑卷二百四十六
 唐紀六十三   通鑑卷二百四十七
 唐紀六十四   通鑑卷二百四十八
 唐紀六十五   通鑑卷二百四十九
 唐紀六十六   通鑑卷二百五十
 唐紀六十七   通鑑卷二百五十一
 唐紀六十八   通鑑卷二百五十二
 唐紀六十九   通鑑卷二百五十三
 唐紀七十   通鑑卷二百五十四
 資治通鑑釋文卷第二十七
 唐紀七十一   通鑑卷二百五十五
 唐紀七十二   通鑑卷二百五十六
 唐紀七十三   通鑑卷二百五十七
 唐紀七十四   通鑑卷二百五十八
 唐紀七十五   通鑑卷二百五十九
 唐紀七十六   通鑑卷二百六十
 唐紀七十七   通鑑卷二百六十一
 唐紀七十八   通鑑卷二百六十二
 唐紀七十九   通鑑卷二百六十三
 唐紀八十   通鑑卷二百六十四
 唐紀八十一   通鑑卷二百六十五
 資治通鑑釋文卷第二十八
 後梁紀一   通鑑卷二百六十六
 後梁紀二   通鑑卷二百六十七
 後梁紀三   通鑑卷二百六十八
 後梁紀四   通鑑卷二百六十九
 後梁紀五    通鑑卷二百七十
 後梁紀六    通璼卷二百七十一
 後唐紀一    通鑑卷二百七十二
 後唐紀二   通鑑卷二百七十三
 後唐紀三   通鑑卷二百七十四
 後唐紀四   通鑑卷二百七十五
 資治通鑑釋文卷第二十九
 後唐紀五   通鑑卷二百七十六
 後唐紀六   通鑑卷二百七十七
 後唐紀七   通鑑卷二百七十八
 後唐紀八   通鑑卷二百七十九
 後晉紀一    通鑑卷二百八十
 後晉紀二   通鑑卷二百八十一
 後晉紀三   通鑑卷二百八十二
 後晉紀四    通鑑卷二百八十三
 後晉紀五    通鑑卷二百八十四
 後晉紀六   通鑑卷二百八十五
 資治通鑑釋文卷第三十
 後漢紀一    通鑑卷二百八十六
 後漢紀二    通鑑卷二百八十七
 後漢紀三    通鑑卷二百八十八
 後漢紀四   通鑑卷二百八十九
 後周紀一    通鑑卷二百九十
 後周紀二   通鑑卷二百九十一
 後周紀三   通鑑卷二百九十二
 後周紀四   通鑑卷二百九十三
 後周紀五   通鑑卷二百九十四
[Versions of this work (3)]
URN: ctp:wb624711

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2023. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.