Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《應變》

Library Resources
1 應變:
武侯問曰:「車堅馬良,將勇兵強,卒遇敵人,亂而失行,則如之何?」
起對曰:「凡戰之法,晝以旌旗旛麾為節,夜以金鼓笳笛為節。麾左而左,麾右而右。鼓之則進,金之則止。二吹而行,再吹而聚,不從令者誅。三軍服威,士卒用命,則戰無彊敵,攻無堅陳矣。」

2 應變:
武侯問曰:「若敵眾我寡,為之柰何?」
起對曰:「避之於易,邀之於阨。故曰:以一擊十,莫善於阨;以十擊百,莫善於險;以千擊萬,莫善於阻。今有少年卒起,擊金鳴鼓於阨路,雖有大眾,莫不驚動。故曰:用眾者務易,用少者務隘。」

3 應變:
武侯問曰:「有師甚眾,既武且勇;背大險阻,右山左水;深溝高壘,守以彊弩;退如山移,進如風雨,糧食又多。難與長守。」
對曰:「大哉問乎!非此車騎之力,聖人之謀也。能備千乘萬騎,兼之徒步,分為五軍,各軍一衢。夫五軍五衢,敵人必惑,莫之所加。敵人若堅守以固其兵,急行間諜以觀其慮。彼聽吾說,解之而去。不聽吾說,斬使焚書,分為五戰。戰勝勿追,不勝疾歸。如是佯北,安行疾鬭,一結其前,一絕其後。兩軍𠾑枚,或左或右,而襲其處。五軍交至,必有其力。此擊彊之道也。」

4 應變:
武侯問曰:「敵近而薄我,欲去無路,我眾甚懼,為之柰何?」對曰:「為此之術,若我眾彼寡,各分而乘之。彼眾我寡,以方從之。從之無息,雖眾可服。」

5 應變:
武侯問曰:「若遇敵於谿谷之間,傍多險阻,彼眾我寡,為之奈何?」
起對曰:「諸丘陵、林谷、深山、大澤,疾行亟去,勿得從容。若高山深谷,卒然相遇,必先鼓譟而乘之。進弓與弩,且射且虜。審察其政,亂則擊之勿疑。」

6 應變:
武侯問曰:「左右高山,地甚狹迫,卒遇敵人,擊之不敢,去之不得,為之奈何?」
起對曰:「此謂谷戰,雖眾不用。募吾材士與敵相當,輕足利兵以為前行,分車列騎隱於四旁,相去數里,無見其兵,敵必堅陳,進退不敢。於是出旌列旆,行出山外營之,敵人必懼。車騎挑之,勿令得休。此谷戰之法也。」

7 應變:
武侯問曰:「吾與敵相遇大水之澤,傾輪沒轅,水薄車騎,舟楫不設,進退不得,為之奈何?」起對曰:「此謂水戰,無用車騎,且留其傍。登高四望,必得水情。知其廣狹,盡其淺深,乃可為奇以勝之。敵若絕水,半渡而薄之。」

8 應變:
武侯問曰:「天久連雨,馬陷車止,四面受敵,三軍驚駭,為之奈何?」起對曰:「凡用車者,陰濕則停,陽燥則起;貴高賤下,馳其強車;若進若止,必從其道。敵人若起,必逐其跡。」

9 應變:
武侯問曰:「暴寇卒來,掠吾田野,取吾牛羊,則如之何?」

10 應變:
起對曰:「暴寇之來,必慮其強,善守勿應。彼將暮去,其裝必重,其心必恐,還退務速,必有不屬。追而擊之,其兵可覆。」

11 應變:
吳子曰:「凡攻敵圍城之道,城邑既破,各入其宮。御其祿秩,收其器物。軍之所至,無刊其木、發其屋、取其粟、殺其六畜、燔其積聚,示民無殘心。其有請降,許而安之。」

URN: ctp:wu-zi/ying-bian