Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《胎教》

Books referencing 《胎教》 Library Resources
1 胎教:
易曰:“正其本而万物理,失之毫厘,差以千里,故君子慎始。”春秋之元,诗之关雎,礼之冠婚,易之乾坤,皆慎始敬终云尔。

2 胎教:
素成,谨为子孙婚妻嫁女,必择孝悌世世有行义者,如是则其子孙慈孝,不敢淫暴,党无不善,三族辅之。故凤凰生而有仁义之意,虎狼生而有贪戾之心,两者不等,各以其母。呜呼,戒之哉!无养乳虎,将伤天下,故曰素成胎教之道,书之玉版,藏之金柜,置之宗庙,以为后世戒。

3 胎教:
青史氏之记曰:“古者胎教之道,王后有身,七月而就蒌室,太师持铜而御户左,太宰持斗而御户右,太卜持蓍龟而御堂下,诸官皆以其职御于门内。比三月者,王后所求声音非礼乐,则太师抚乐而称不习。所求滋味者非正味,则太宰荷斗而不敢煎调,而曰:“不敢以侍王太子。”太子生而泣,太师吹铜曰:“声中某律。”太宰曰:“滋味上某。”太卜曰:“命云某。”

4 胎教:
然后,为王太子悬弧之礼义。东方之弧以梧。梧者,东方之草,春木也。其牲以鸡。鸡者,东方之牲也。南方之弧以柳。柳者,南方之草,夏木也。其牲以狗。狗者,南方之牲也。中央之弧以桑。桑者,中央之木也。其牲以牛。牛者,中央之牲也。西方之弧以棘。棘者,西方之草也,秋木也。其牲以羊。羊者,西方之牲也。北方之弧以枣。枣者,北方之草,冬木也。其牲以彘。彘者,北方之牲也。五弧五分矢,东方射东方,南方射南方,中央高射,西方射西方,北方射北方,皆三射。其四弧具其馀各二分矢,悬诸国四通门之左;中央之弧亦具,馀二分矢,悬诸社稷门之左。

5 胎教:
然后,卜王太子名,上毋取于天,下毋取于地,毋取于名山通谷,毋悖于乡俗。是故君子名难知而易讳也,此所以养恩之道也。

6 胎教:
正之礼者,王太子无羞臣领臣之子也,故谓领臣之子也?身朝王者,妻朝后,之子朝王太子,是谓臣之子也,此正礼胎教也。周妃后妊成王于身,立而不跛,坐而不差,笑而不喧,独处不倨,虽怒不骂,胎教之谓也。成王生,仁者养之,孝者襁之,四贤傍之。成王有知,而选太公为师,周公为傅,前有与计,而后有与虑也。是以封于泰山而禅于梁父,朝诸侯,一天下。由此观之,主左右不可不练也。

7 胎教:
昔禹以夏王,而桀以夏亡;汤以殷王,而纣以殷亡;阖闾以吴战胜无敌,而夫差以之见禽于越;文公以晋伯,而厉公以见杀于匠丽之宫;威王以齐强于天下,而简公以杀于檀台;穆公以秦显名尊号,而二世以劫于望夷之宫。其所以君王同,而功迹不等者,所任异也。

8 胎教:
故成王处襁褓之中,朝诸侯,周公用事也。武灵王五十而弑于沙丘,任李兑也。齐桓公得管仲,九合诸侯,一匡天下,称为义主;失管仲,任竖刀,而身死不葬,为天下笑。一人之身,荣辱具施焉者,在所任也。故魏有公子无忌,而削地复;赵任蔺相如,而秦兵不敢出;安陵任周瞻,而国独立;楚有申包胥,而昭王复反;齐有陈单,襄王得其国。由此观之,无贤佐俊士,能成功立名,安危继绝者,未之有也。是以国不务大而务得民心,佐不务多而务得贤者。得民心而民往之,得贤者而贤者归之。

9 胎教:
文王请除炮烙之刑,而殷民从;汤去张网者之三面,而二垂至;越王不颓旧冢,而吴人服。以其所为顺于人也。故同声则处异而相应,意合则未见而相亲。贤者立于本朝,而天下之士相率而趋之,何以知其然也?管仲者,桓公之雠也。鲍叔以为贤于己,而进之桓公。七十言说,乃听。遂使桓公除仇雠之心,而委之国政焉。桓公垂拱无事而朝诸侯,鲍叔之力也。管仲之所以趋桓公,而无自危之心者,同声于鲍叔也。

10 胎教:
卫灵公之时,蘧伯玉贤而不用,弥子瑕不肖而任事。史怅患之,数言蘧伯玉贤而不听。病且死,谓其子曰:“我即死,治丧于北堂。吾生不能进蘧伯玉而退弥子瑕,是不能正君也。生不能正君者,死不当成礼。死而置尸于北堂,于我足矣。”灵公往吊,问其故,其子以父言闻。灵公戚然易容而寤曰:“吾失矣。”立召蘧伯玉而进之,召弥子瑕而退之。徙丧于堂,成礼而后去。卫国以治,史怅之力也。夫生进贤而退不肖,死且未止,又以尸谏,可谓忠不衰矣。

11 胎教:
纣杀王子比干,而箕子被发而佯狂。陈灵公杀泄冶,而邓元去陈以族徙。自是之后,殷并于周,陈亡于楚,以其杀比干与泄冶而失箕子与邓元也。燕昭王得郭隗,而邹衍、乐毅自齐、魏至,于是举兵而攻齐,栖闵王于莒。燕度地计众,不与齐均也,然而所以能信意至于此者,由得士故也。故无常安之国,无宜治之民,得贤者显昌,失贤者危亡。自古及今,未有不然者也。

12 胎教:
明鉴所以照形也,往古所以知今也。夫知恶古之所以危亡,不务袭迹于其所安存,则未有异于却走而求及前人也。太公知之,故国微子之后,而封比干之墓。夫圣人之于圣者之死,尚如此其厚也,况当世存者乎!其弗失可知矣。

URN: ctp:xin-shu/tai-jiao