Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《辨惑》

Library Resources
1 辨惑:
夫举事者或为善而不称善,或不善而称善者,何?视之者谬而论之者误也。故行或合于世,或顺于耳,斯乃阿上之意,从上之旨,操直而乖方,怀曲而合邪,因其刚柔之势,为作纵横之术,故无忤逆之言,无不合之义者。

2 辨惑:
昔哀公问于有若曰:“年饥,用不足,如之何?”有若对曰:“盍彻乎?”盖损上而归之于下,则忤于耳而不合于意,遂逆而不用也。此所谓正其行而不苟合于世也。有若岂不知阿哀公之意,为益国之义哉?夫君子直道而行,知必屈辱而不避也。故行不敢苟合,言不为苟容,虽无功于世,而名足称也;虽言不用于国家,而举措之言可法也。

3 辨惑:
故殊于世俗,则身孤于士众。夫邪曲之相衘,枉桡之相借,直故不得容其间。謟佞之相扶,谗口之相誉,无高而不可上,无深而不可往者何?以当背众多,而辞语谐合。

4 辨惑:
夫众口之毁誉,浮石沉木。群邪所抑,以直为曲。视之不察,以白为黑。夫曲直之异形,白黑之异色,乃天下之易见也,然自谬也,或不能分明其是非者,众邪误之矣。

5 辨惑:
至如秦二世之时,赵高驾鹿而从行,王曰:“丞相何为驾鹿?”高曰:“马也。”王曰:“丞相误也,以鹿为马。”高曰:“。陛下以臣言不然,愿问群臣。”,臣半言鹿,半言马。当此之时,秦王不能自信其自,而从邪臣之说,夫马鹿之异形,众人所知也,然不能兮别是非也,况于暗昧之事乎?《易》曰:“二人同心,其义断金。”群党合意,以倾一君,孰不移哉?

6 辨惑:
昔人有与曾子同姓亦名参,有人告其母:“参杀人。”母织如故,有,人复来告,如是者三,曾子母乃投杼逾垣而去。曾子之母非不知子不杀人也,言之者众。夫流言之并至,虽真圣不敢自安,况凡人乎?

7 辨惑:
鲁定公之时,与齐侯会于夹谷,孔子行相事。两君升坛,两相处下,而相欲揖,君臣之礼,济济备焉。齐人鼓噪而起,欲执鲁公。孔子历阶而上,不尽一等而立,谓齐侯曰:“两君合好,以礼相率,以乐相化。臣闻嘉乐不野合,牺象之荐不下堂。夷、狄之民何求为?”命司马请止之。定公曰:“诺。”齐侯逡巡而避席曰:“寡人之过。”退而自责大夫。罢会。齐人使优旃儛于鲁公之幕下,傲戏,欲候鲁君之隙,以执定公。孔子叹曰:“君辱,臣当死。”使司马行法斩焉,首足异河而出。于是齐人惧然而恐,君臣易操,不安其故行,乃归鲁四邑之侵地,终无乘鲁之心,邻□振动,人怀向鲁之意,强国骄君,莫不恐惧,邪臣佞人,变行易虑,天下之政,□□而折中;而定公拘于三家,陷于众口,不能卒用孔子者,内无独见之明,外惑邪臣之党,以弱其国而亡其身,权归于三家,邑土单于强,无以制其刚。《诗》云:“有斧有柯。”言何以治之也。

URN: ctp:xinyu/bianhuo