Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《資質》

Library Resources
1 資質:
質美者以通為貴,才良者以顯為能,何以言之?夫楩柟豫章、天下之名木,生於深山之中,產於溪谷之傍,立則為太山眾木之宗,仆則為萬世之用,浮於山水之流,出於冥冥之野,因江、河之道,而達於京師之下,因於斧斤之功,舒其文彩之好,精捍直理,密緻博通,䖝蝎不能穿,水濕不能傷,在高柔軟,入地堅彊,無膏澤而光潤生,不剋畫而文章成,上為帝王之御物,下則賜公卿,庶賤不得以備器械;閉絕以關梁,及隘於山阪之阻,隔於九𡵻之隄,仆於嵬崔之山,頓於窅冥之溪,樹蒙籠蔓延而無間,石崔嵬嶄岩而不開,廣者無舟車之通,狹者無步檐之蹊,商賈所不至,工匠所不窺,知者所不見,見者所不知,功棄而德亡,腐朽而枯傷,轉於百仞之壑,惕然而獨僵,當斯之時,不如道傍之枯楊。𡻭𡻭詰屈,委曲不同,然生於大都之廣地,近於大匠之名工,則材器制斷,規矩度量,堅者補朽,短者續長,大者治罇,小者治觴,飾以丹漆,斁以明光,上備太牢,春秋禮庠,褒以文彩,立禮矜莊,冠帶正容,對酒行觴,卿士列位,布陳宮堂,望之者目眩,近之者鼻芳。故事閉之則絕,次之則通,抑之則沉,興之則揚,處地楩梓,賤於枯楊,德美非不相絕也,才力非不相懸也,彼則槁枯而遠棄,此則為宗廟之器者,通與不通。亦如是也。

2 資質:
夫窮澤之民,據犁嗝報之士,或懷不羈之才,身有堯、舜、皋陶之美,綱紀存乎身,萬世之術藏於心;然身不用於世者,之通故也。夫公卿之子弟,貴戚之黨友,雖無過人之才,然在尊重之位者,輔助者強飾之者巧,靡不達也。

3 資質:
昔扁鵲居宋,得罪於宋君,出亡之衛,衛人有病將死者,扁鵲至其家,欲為治之。病者之父謂扁鵲曰:「吾子病甚篤,將為迎良醫治,非子所能治也。」退而不用,乃使靈巫求福請命,對扁鵲而呪,病者卒死,靈巫不能治也。夫扁鵲、天下之良醫,而不能與靈巫爭用者,知與不知也。故事求遠而失近,廣藏而狹棄,斯之謂也。

4 資質:
昔宮之奇為虞公畫計,欲辭晉獻公璧馬之賂,而不假之夏陽之道,豈非金石之計哉!然虞公不聽者,惑於珍怪之寶也。

5 資質:
鮑丘之德行,非不高於李斯、趙高也,然伏隱於嵩廬之下,而不錄於世,利口之臣害之也。

6 資質:
凡人莫不知善之為善,惡之為惡;莫不知學問之有益于己,怠戲之無益於事也。然而為之者情欲放溢,而人不能勝其志也。人君莫不知求賢以自助,近賢以自輔;然賢聖或隱於田里,而不預國家之事者,乃觀聽之臣不明於下,則閉塞之譏歸於君;閉塞之譏歸於君,則忠賢之士棄於野;忠賢之士棄於野,則佞臣之黨存於朝;佞臣之黨存於朝,則下不忠於君;下不忠於君,則上不明於下;上不明於下,是故天下所以傾覆也。

URN: ctp:xinyu/zizhi