Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 景公使烛邹主鸟而亡之公怒将加诛晏子谏

《景公使烛邹主鸟而亡之公怒将加诛晏子谏》

Library Resources
Related resources
1 景公使烛... :
景公好弋,使烛邹主鸟而亡之,公怒,诏吏杀之。

2 景公使烛... :
晏子曰:“烛邹有罪三,请数之以其罪而杀之。”公曰:“可。”于是召而数之公前,曰:“烛邹!汝为吾君主鸟而亡之,是罪一也;使吾君以鸟之故杀人,是罪二也;使诸侯闻之,以吾君重鸟以轻士,是罪三也。”数烛邹罪已毕,请杀之。

3 景公使烛... :
公曰:“勿杀!寡人闻命矣。”

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-shi-zhu-zou-zhu