Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> -> 景公问天下之所以存亡晏子对以六说

《景公问天下之所以存亡晏子对以六说》

Library Resources
Related resources
1 景公问天... :
景公问晏子曰:“寡人持不仁,其无义耳也。不然,北面与夫子而义。”

2 景公问天... :
晏子对曰:“婴,人臣也,公曷为出若言?”

3 景公问天... :
公曰:“请终问天下之所以存亡。”

4 景公问天... :
晏子曰:“缦密不能,蔍苴学者诎,身无以用人,而又不为人用者卑。善人不能戚,恶人不能疏者危。交游朋友从,无以说于人,又不能说人者穷。事君要利,大者不得,小者不为者喂。修道立义,大不能专,小不能附者灭。此足以观存亡矣。”

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wen-tian-xia-zhi