Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> -> 景公问欲逮桓公之后晏子对以任非其人

《景公问欲逮桓公之后晏子对以任非其人》

Library Resources
Related resources
1 景公问欲... :
景公问晏子曰:“昔吾先君桓公,从车三百乘,九合诸侯,一匡天下。今吾从车千乘,可以逮先君桓公之后乎?”

2 景公问欲... :
晏子对曰:“桓公从车三百乘,九合诸侯,一匡天下者,左有鲍叔,右有仲父。今君左为倡,右为优,谗人在前,谀人在后,又焉可逮桓公之后者乎?”

URN: ctp:yanzi-chun-qiu/jing-gong-wen-yu-dai-huan