Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 楼缓将使伏事辞行

《楼缓将使伏事辞行》

Library Resources
1 楼缓将使... :
楼缓将使,伏事,辞行,谓赵王曰:“臣虽尽力竭知,死不复见于王矣。”王曰:“是何言也?固且为书而厚寄卿。”楼子曰:“王不闻公子牟夷之于宋乎?非肉不食。文张善宋,恶公子牟夷,寅然。今臣之于王非宋之于公子牟夷也,而恶臣者过文张。故臣死不复见于王矣。”王曰:“子勉行矣,寡人与子有誓言矣。”楼子遂行。

2 楼缓将使... :
后以中牟反,入梁。候者来言,而王弗听,曰:“吾已与楼子有言矣。”

URN: ctp:zhan-guo-ce/lou-huan-jiang-shi-fu-shi