Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 齐将封田婴于薛

《齐将封田婴于薛》

Library Resources
1 齐将封田... :
齐将封田婴于薛。楚王闻之,大怒,将伐齐。齐王有辍志。公孙閈曰:“封之成与不,非在齐也,又将在楚。閈说楚王,令其欲封公也又甚于齐。”婴子曰:“愿委之于子。”公孙閈为谓楚王曰:“鲁、宋事楚而齐不事者,齐大而鲁、宋小。王独利鲁、宋之小,不恶齐大何也?夫齐削地而封田婴,是其所以弱也。愿勿止。”楚王曰:“善。”因不止。

URN: ctp:zhan-guo-ce/qi-jiang-feng-tian-ying-yu-xue