Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 魏公叔痤为魏将

《魏公叔痤为魏将》

Library Resources
1 魏公叔痤... :
魏公叔痤为魏将,而与韩、赵战浍北,禽乐祚。魏王说,迎郊,以上不田百万禄之。共叔痤反走,再拜辞曰:“夫使士卒不崩,直而不倚,挠拣而不辟者,此吴起馀教也,臣不能为也。前脉形地之险阻,决利害之备,使三军之士不迷惑者,巴宁、爨襄之力也。县赏罚于前,使民昭然信之于后者,王之明法也。见敌之可也鼓之,不敢待倦者,臣也。王特为臣之右手不倦赏臣,何也?臣何力之有乎?”王曰:“善。”于是索吴起之后,赐之田二十万。巴宁、爨襄田各十万。

2 魏公叔痤... :
王曰:“公叔岂非长者哉!既为寡人胜强敌矣,又不遗贤者之后,不掩能士之迹,公叔何可无益乎?”故又与田四十万,加之百万之上,使百四十万。故《老子》曰:“圣人无积,尽以为人,己愈有;既以与人,己愈多。”公叔当之矣。

URN: ctp:zhan-guo-ce/wei-gong-shu-cuo-wei-wei-jiang