Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 赵收天下且以伐齐

《赵收天下且以伐齐》

Library Resources
1 赵收天下... :
赵收天下,且以伐齐。苏秦为齐上书说赵王曰:“臣闻古之贤君,德行非施于海内也,教顺慈爱,非布于万民也,祭祀时享非当于鬼神也。甘露降,风雨时至,农夫登,年谷丰盈,众人喜之,而贤主恶之。今足下功力,非数痛加于秦国,而怨毒积恶,非曾深凌于韩也。臣窃外闻大臣及下吏之议,皆言主前专据,以秦为爱赵而憎韩。臣窃以事观之,秦岂得爱赵而憎韩哉?欲亡韩吞两周之地,故以韩为饵,先出声于天下,欲邻国闻而观之也。恐其事不成,故出兵以佯示赵、魏。恐天下之惊觉,故微韩以贰之。恐天下疑己,故出质以为信。声德于与国,而实伐郑韩。臣窃观其图之也,意秦之谋计,必出于是。

2 赵收天下... :
“且夫说士之计,皆曰韩亡三川,魏亡晋国,市朝未罢,而祸及于赵。且勿固有势异而患同者,又有势同而患异者。昔者,楚人久伐而中山亡。今燕尽齐之北地,距沙丘,而至钜鹿之界三百里;距于捍关,至于榆中千五百里。秦尽韩、魏之上党,则地与国都邦属而壤界者七百里。秦以三军强弩坐羊唐之上,即地去邯郸百二十里。且秦以三军攻王之上党而包其北,则句注之西非王之有也。今逾句注、禁常山而守,三百里通于燕之唐、曲逆,此代马、胡驹不东,而昆山之玉不出也。此三宝者,又非王之有也。今从于强秦久伐齐,臣恐其祸出于是矣。昔者,五国之王,尝合横而谋伐赵,参分赵国壤地,著之盘盂,属之雠柞。五国之兵出有日矣,齐乃西师以禁秦国,使秦废令素服而听,反温、枳、高平于魏,反三公、什清于赵,此王之明知也。夫齐事赵宜为上交;今乃以抵罪取伐,臣恐其后事王者之不敢自必也。今王收齐,天下必以王为义。齐抱社稷以事王,天下必重王。然则齐义,王以天下就之,下至齐暴,王以天下禁之,是一世之命,制于王已。臣愿大王深与左右群臣卒计而重谋,先事成虑而熟图之也。”

URN: ctp:zhan-guo-ce/zhao-shou-tian-xia-qie-yi