Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《帝辛》

Library Resources
1 帝辛:
元年己亥,王即位,居殷。命九侯、周侯、邘侯。

2 帝辛:
三年,有雀生鸇。

3 帝辛:
四年,大蒐于黎。作炮烙之刑。

4 帝辛:
五年夏,築南單之臺。雨土于亳。

5 帝辛:
六年,西伯初禴于畢。

6 帝辛:
九年,王師伐有蘇,獲妲己以歸。作瓊室,立玉門。

7 帝辛:
十年夏六月,王畋于西郊。

8 帝辛:
十七年,西伯伐翟。冬,王遊於淇。

9 帝辛:
二十一年春正月,諸侯朝周。伯夷、叔齊自孤竹歸于周。

10 帝辛:
二十二年冬,大蒐于渭。

11 帝辛:
二十三年,囚西伯于羑里。

12 帝辛:
二十九年,釋西伯,諸侯逆西伯,歸于程。

13 帝辛:
三十年春三月,西伯率諸侯入貢。

14 帝辛:
三十一年,西伯治兵于畢,得呂尚以為師。

15 帝辛:
三十二年,五星聚于房。有赤鳥集于周社。密人侵阮,西伯帥師伐密。

16 帝辛:
三十三年,密人降于周師,遂遷于程。王錫命西伯,得專征伐。

17 帝辛:
三十四年,周師取耆及邘,遂伐崇,崇人降。冬十二月,昆夷侵周。

18 帝辛:
三十五年,周大饑。西伯自程遷于豐。

19 帝辛:
三十六年春正月,諸侯朝于周,遂伐昆夷。西伯使世子發營鎬。

20 帝辛:
三十七年,周作《辟雍》。

21 帝辛:
三十九年,大夫辛甲出奔周。

22 帝辛:
四十年,周作《靈臺》。王使膠鬲求玉于周。

23 帝辛:
四十一年春三月,西伯昌薨。

24 帝辛:
四十二年,西伯發受丹書于呂尚。有女子化為丈夫。

25 帝辛:
四十三年春,大閱。嶢山崩。

26 帝辛:
四十四年,西伯發伐黎。

27 帝辛:
四十七年,內史向摯出奔周。

28 帝辛:
四十八年,夷羊見。二日竝出。

29 帝辛:
五十一年冬十一月戊子,周師渡盟津而還。王囚箕子,殺王子比干,微子出奔。

30 帝辛:
五十二年庚寅,周始伐殷。秋,周師次于鮮原。冬十有二月,周師有事于上帝。庸、蜀、羗、髳、微、盧、彭、濮從周師伐殷。

URN: ctp:zhushu-jinian/di-xin